Otázky v kategórii: Sociálne zabezpečenie

počet otázok v kategórii: 78Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Výpočet nemocenskej dávky

ID234 | | doc. JUDr. Alena Pauličková, PhD.

Ako sa vypočíta výška nemocenskej dávky?

Postup pri zrušení živnosti

ID142 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO)  prevádzkuje obchod s chovateľskými potrebami. K dátumu 31. 8. 2010 chce zrušiť živnostenské oprávnenie,  pretože odchádza na materskú dovolenku. Keďže manžel chce v obchode pokračovať, plánuje si živnosť otvoriť on. Ako má SZČO postupovať pri zrušení živnosti, aké bude mať povinnosti voči daňovému úradu, Sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni  a ako prepísať, resp. preniesť na manžela zásoby, čo jej ostanú na sklade?

Práceneschopnosť a doplnkové dôchodkové poistenie

ID125 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Vo firme sa stal pracovný úraz – dlhodobá záležitosť. Pracovník je práceneschopný asi 5 mesiacov, preto mu zamestnávateľ neprispieva na doplnkové dôchodkové poistenie. Pracovník sa príspevku domáha. Spoločnosť nemá so svojimi zamestnancami uzatvorenú kolektívnu zmluvu . Má spoločnosť povinnosť vyplatiť mu príspevok?

Pozastavená živnosť a výpočet základu dane

ID120 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Podnikateľ – fyzická osoba prerušil živnosť od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2009. V tom čase bol zamestnaný. Od 1. 7. 2009 začal opätovne podnikať. Dňa 7. 1. 2009, t. j. v čase, keď mal prerušenú živnosť, uhradil zdravotné a sociálne poistenie za mesiac december 2008 a tiež mu v marci 2009 prišiel na účet preplatok zo Sociálnej poisťovne. Podnikateľ si uplatňuje paušálne výdavky percentom z príjmov. Má do daňového priznania za rok 2009 zaradiť aj uvedené platby z mesiaca január (t. j. pripočítať ich k paušálnym výdavkom), a do príjmov priradiť návratku zo Sociálnej poisťovne?

Predčasný starobný dôchodok

ID71 | | doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.

Starostka obce požiadala o predčasný starobný dôchodok v júli 2010. Rozhodnutie o pridelení starobného dôchodku prišlo tento mesiac - september 2010, v ktorom jej priznávajú predčasný starobný dôchodok od 9. 7. 2010. Ako postupovať ďalej - kedy urobiť zmenu v Sociálnej poisťovni, žiadať o vrátenie poistného za uplynulé mesiace? Má nárok na odchodné i keď naďalej (zatiaľ) zostáva vo funkcii starostky obce? Ak áno, v akej výške a kedy jej ho treba vyplatiť?

Vymeriavací základ na účely materskej dovolenky

ID32 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Firma má zamestnankyňu, ktorá je živnostníčkou a od 1. 11. 2010 sa zamestnala vo firme. Predpokladaný termín pôrodu má 1. 12. 2010. Aký bude jej vymeriavací základ na účely materskej dovolenky a aké bude rozhodujúce obdobie?

Majiteľ/konateľ s. r. o. a odchod do predčasného starobného dôchodku

ID3 | | JUDr. Zuzana Macková, PhD.

Som majiteľom spoločnosti,  v ktorej som konateľom a zároveň aj zamestnancom. Keďže v auguste som sa dožil 60 rokov, rád by som išiel do predčasného dôchodku. Z právneho hľadiska, aký to bude mať vplyv, resp. aké úkony treba vykonať pre ďalšiu pôsobenie v spoločnosti? Poznamenávam, že spoločnosť by som si chcel naďalej ponechať a byť v nej zamestnaný ako doteraz.

Určenie vymeriavacieho základu z vykonávaného pracovného pomeru a súčasne samostatnej zárobkovej činnosti

ID576 | | Mgr. Nataša Ruppová

Fyzická osoba vykonáva činnosť zamestnanca a súčasne aj činnosť samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorej vzniklo od 1. júla 2010 povinné nemocenské a  dôchodkové poistenie na základe príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti dosiahnutého za kalendárny rok 2009. Vymeriavací základ fyzickej osoby ako zamestnanca z pracovného pomeru je vo výške 2 700 €. Vymeriavací základ fyzickej osoby ako povinne nemocensky poistenej a povinne  dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby je vo výške 540 €.