Otázky s vecným pojmom: Pozastavenie podnikania

počet otázok s vecným pojmom : 6Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Pozastavenie živnosti a úprava základu dane

ID1216 | | Ing. Alena Benková

Živnostník má pozastavenú živnosť od 1. 5. 2011 do 30. 4. 2012. Oznámením podaným daňovému úradu v marci 2012 si predĺžil lehotu na podanie daňového priznania za rok 2011 do 2. 7. 2012. Musí v daňovom priznaní za rok 2011 upraviť základ dane ako pri skončení podnikania?

Pozastavenie živnosti a povinnosti voči daňovému úradu

ID446 | | Ing. Martina Marhefková

Uvažujeme o pozastavení živnosti na cca 2 roky, čo je v súlade so zákonom o živnostenskom podnikaní. Máme v tejto súvislosti nejaké povinnosti voči daňovému úradu? Je vôbec potrebné oznámiť mu uvedenú skutočnosť?

Preradenie motorového vozidla

ID303 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Ako postupovať pri preradení motorového  vozidla z obchodného do súkromného majetku,  nakoľko podnikateľ  chce prerušiť podnikanie z titulu nedostatku práce. Motorové vozidlo  bolo zaobstarané  formou lízingu  v r. 2006. Lízing bol ukončený  a auto  je odpísané. Treba automobil  dať oceniť a kúpnopredajnou zmluvou  sám sebe predať a príjem zdaniť,  alebo stačí len preraďovací protokol založiť do podnikateľskej evidencie?

Pozastavená živnosť a výpočet základu dane

ID120 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Podnikateľ – fyzická osoba prerušil živnosť od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2009. V tom čase bol zamestnaný. Od 1. 7. 2009 začal opätovne podnikať. Dňa 7. 1. 2009, t. j. v čase, keď mal prerušenú živnosť, uhradil zdravotné a sociálne poistenie za mesiac december 2008 a tiež mu v marci 2009 prišiel na účet preplatok zo Sociálnej poisťovne. Podnikateľ si uplatňuje paušálne výdavky percentom z príjmov. Má do daňového priznania za rok 2009 zaradiť aj uvedené platby z mesiaca január (t. j. pripočítať ich k paušálnym výdavkom), a do príjmov priradiť návratku zo Sociálnej poisťovne?

Výpočet preddavkov pri pozastavení a opätovnom obnovení živnosti

ID690 | | Ing. Silvia Jambrichová

Pán Matúš na základe živnostenského oprávnenia prevádzkuje opravu obuvi. Od 1. apríla 2010 do 31. októbra 2010 má prevádzkovanie tejto živnosti pozastavené. Na základe daňového priznania za rok 2009, ktoré podával v ustanovenej lehote, jeho posledná známa daňová povinnosť na platenie preddavkov od 1. apríla 2010 predstavuje 425,53 €. Ako má naďalej platiť preddavky?

Preddavky pri pozastavení živnosti

ID689 | | Ing. Silvia Jambrichová

Pani Mária na základe živnostenského oprávnenia prevádzkuje kaderníctvo. Od 1. júna 2010 do 31. decembra 2011 bude mať prevádzkovanie živnosti pozastavené. Okrem príjmov zo živnosti nemá žiadne iné zdaniteľné príjmy. Na základe daňového priznania za rok 2009, ktoré podávala v ustanovenej lehote, jej posledná známa daňová povinnosť na platenie preddavkov od 1. apríla 2010 predstavuje 2 123,53 €. Ako bude platiť preddavky?