Vyhľadávanie


Aktuálna téma

Dôležité upozornenie

Dôležité upozornenie

Vážení čitatelia, vzhľadom na častejšie sa vyskytujúce porušenia podmienok používania portálu by sme vás radi upozornili na niekoľko zásad pri zadávaní vašich otázok. V prípade, že otázka nebude zadaná v súlade s pravidlami, môžeme ju odmietnuť alebo vrátiť na prepracovanie. Predlžuje sa tak dob... viac»

 • Zmenky

  | Ing. Ondrej Baláž

  Ako správne účtovať nákup zmeniek od banky. Nákup sa realizuje za sumu X pričom vyplatená zmenkov...

 • Refakturácia služieb za odvoz komunálneho odpadu

  | Ing. Marián Drozd

  Spoločnosť refakturuje nájomcovi odvoz komunálneho odpadu v zmysle nájomnej zmluvy štvrťročne. Do...

 • Použitie poddielu zaplatenej dane za rok 2020

  | Ing. Marián Drozd

  V roku 2021 sme boli prijímateľmi 2 % z daní za rok 2020. Aký je termín pre použitie 2 % poukázan...

 • Zaúčtovanie

  | Ing. Ondrej Baláž

  Veľmi pekne Vás prosím o pomoc pri zaúčtovaní nasl. prípadov v podvojnom účtovníctve: Firma zaobs...

 • Zaradenie majetku - používaný kontajner

  | Ing. Anton Kolembus

  S.r.o. zakúpila používaný lodný kontajner v OC 3 049,00 € bez DPH, ktorý bude využívať ako sklad....

viac otázok