Vyhľadávanie


Aktuálna téma

Vybrané opatrenia vlády SR v období pandémie pre zamestnávateľov a zamestnancov

Vybrané opatrenia vlády SR v období pandémie pre zamestnávateľov a zamestnancov

Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 67/2020 Z. z.“) upravuje opatrenia v oblastiach, ktoré sú v pôsobnosti MF SR, a ktorých cieľom je zmiernenie ne... viac»

viac otázok