Vyhľadávanie


Aktuálna téma

Novinky dane z motorových vozidiel platné pri podaní daňového priznania za rok 2020

Novinky dane z motorových vozidiel platné pri podaní daňového priznania za rok 2020

Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o dani z motorových vozidiel“), i keď rozsahom ustanovení nie je obsiahly, zaznamenal v roku 2020 dve priame novelizácie a jednu úpravu prostredníctvom prijatých opatrení v zá... viac»

viac otázok