Vyhľadávanie


Aktuálna téma

Skončenie uplatňovania opatrení v oblasti dane z príjmov FO zavedených pre zmiernenie dosahov pandémie

Skončenie uplatňovania opatrení v oblasti dane z príjmov FO zavedených pre zmiernenie dosahov pandémie

V súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 vláda SR na základe uznesenia č. 111/2020 z 11. 3. 2020 vyhlásila podľa § 8 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v z. n. p. na území Slovenskej republiky 12.... viac»

viac otázok