Vyhľadávanie


Aktuálna téma

Komentár k novele zákona o DPH (III.)

Komentár k novele zákona o DPH (III.)

Táto časť komentára k novele zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) zákonom č. 344/2020 Z. z. nadväzuje na predchádzajúcu II. časť a týka sa najmä osobitných úprav pre zjednodušenie priznania a výberu DPH v súvislosti so zavedenými novými pravidl... viac»

 • Provízia za sprostredkovanie

  | Ing. Marián Drozd

  Slovenská firma – komisionár (§ 4 platiteľ) fakturuje českej firme – komitent (platiteľ v CZ) pro...

 • Finančné služby a DPH

  | Ing. Marián Drozd

  Spoločnosť s. r. o., platiteľ dane, predáva platobné terminály (ide o platobné terminály, ktoré s...

 • Sprostredkovanie obchodu s cennými papiermi a DPH

  | Ing. Marián Drozd

  Finančný sprostredkovateľ SZČO, sprostredkováva pre občanov aj pre podnikateľov rôzne úvery, pois...

 • Predaj neodpísaného automobilu a DPH

  | Ing. Marián Drozd

  Podnikateľ SZČO platiteľ DPH kúpil v januári 2020 auto v obstarávacej cene 18 000 + 3 600 DPH spo...

 • Nepriama zľava a DPH

  | Ing. Marián Drozd

  Spoločnosť A je česká firma, platiteľ v CZ (neregistrovaný na Slovensku k DPH) predáva tovar slov...

viac otázok