Vyhľadávanie


Aktuálna téma

Príplatky za nočnú prácu, prácu v sobotu a nedeľu

Príplatky za nočnú prácu, prácu v sobotu a nedeľu

V súkromnej sfére sa odmeňovanie zamestnancov riadi ustanoveniami v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“), ale tiež aj v súlade so zákonom č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o minimálnej mz... viac»

 • Zamestnanie konateľa vo vlastnej s. r. o.

  | JUDr. Tatiana Mičudová

  Som jediný konateľ vo vlastnej firme. Nemám žiadnych zamestnancov. Môžem legálne zamestnať sám se...

 • Medzinárodný prenájom pracovnej sily

  | JUDr. Simona Laktišová

  Dobrý deň prajem, mal by som otázky ohľadom medzinárodného prenájmu pracovnej sily. Slovenská spo...

 • Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy

  | JUDr. Simona Laktišová

  Súčasný riaditeľ centra voľného času sa prihlásil aj naďalej do výberového konania na obsadenie f...

 • Dovolenka naviac ako benefit

  | JUDr. Tatiana Mičudová

  Materská spoločnosť so sídlom v ČR ako benefit poskytla českým zamestnancom 10 dní dovolenky navi...

 • Započítaná prax

  | JUDr. Tatiana Mičudová

  Prosím o informáciu, ako sa má určiť započítaná prax zamestnancov odmeňovaných podľa zákona 553/2...

viac otázok