Vyhľadávanie


Aktuálna téma

Postup zamestnávateľa, keď zamestnanec stratil zdravotnú spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu

Postup zamestnávateľa, keď zamestnanec stratil zdravotnú spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu

Platná právna úprava rozlišuje určité špecifické skupiny zamestnancov, ktorým ustanovuje aj špecifické právne podmienky. V prípade, že je porušená ochrana práv a oprávnených záujmov týchto kategórií zamestnancov, tak má zamestnávateľ určité právne povinnosti, ktoré si musí splniť obligatórne. Uve... viac»

 • Nevyčerpaná dovolenka

  | Ing. Iveta Matlovičová

  Zamestnancovi, ktorý je odmeňovaný podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestna...

 • Predlženie zmluvy na dobu určitú

  | Ing. Iveta Matlovičová

  Chcela by som poradiť ohľadom predĺženia zmluvy. Po odchode zamestnankyne na materskú sme vzali n...

 • Odpočet DPH

  | Ing. Marián Drozd

  Nakúpili sme salonky pre zamestnancov zo sociálneho fondu. Je to potrebné nejak prehnať cez mzdy ...

 • Parkovanie

  | Ing. Zita Kajanovičová

  Zamestnanci spoločnosti majú možnosť parkovať bezodplatne na parkoviskách zamestnávateľa počas vý...

 • Medzinárodné zdaňovanie príjmov FO

  | Ing. Dana Slivková, PhD.

  Občan (fyzická osoba – rezident Slovenska) uzavrela pracovnú zmluvu s medzinárodnou donorskou org...

viac otázok