Vyhľadávanie


Aktuálna téma

Predaj a spätný prenájom z hľadiska slovenských účtovných predpisov

Predaj a spätný prenájom z hľadiska slovenských účtovných predpisov

Ako vnímať predaj a spätný prenájom podľa účtovných a daňových predpisov? Slovenská účtovná legislatíva pozná pojem finančný prenájom, ktorý je definovaný kombináciou daňových a účtovných predpisov, pravidlá jeho účtovania určujú účtovné predpisy. Definícia finančného prenájmu podľa účtovn... viac»

 • Zníženie základného imania

  | Ing. Ondrej Baláž

  Spoločnosť A (s.r.o.) vlastní 50 % podiel v spoločnosti B (s.r.o.). Na valnom zhromaždení spoločn...

 • Vratky nevyčerpaných FP v danom roku

  | Tatiana Macháčová

  Mesto prijíma rôzne finančné prostriedky pre školu na prenesený výkon v oblasti školstva, či už n...

 • Účtovanie lízingu

  | Ing. Anton Kolembus

  Prosím o kontrolu účtovania finančného leasingu. Cena predmetu leasingu - ojazdené osob. vozidlo ...

 • Trojzápočet účtovanie účastníkov dohody

  | Ing. Anton Kolembus

  Účastníci A,B,C majú voči sebe nasledujúce pohľadávky. Účastníci sa dohodli a všetci 3 podpísali ...

 • Účtovanie kontokorentného úveru

  | Tatiana Macháčová

  Ktorá suma kontokorentného úveru má byť na r. 175 súvahy (ku koncu roka), resp. na r. 103 alebo 1...

viac otázok