Vyhľadávanie


Aktuálna téma

Platenie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2021

Platenie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2021

Platenie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby (ďalej len „preddavky na daň“) daňovníkmi s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) upravuje ust. § 34 cit. zákona. Poz... viac»

viac otázok