Vyhľadávanie


Aktuálna téma

Najvýznamnejšie zmeny v zákone o DPH zamerané na boj proti daňovým podvodom

Najvýznamnejšie zmeny v zákone o DPH zamerané na boj proti daňovým podvodom

Národná rada Slovenskej republiky na svojej 48. schôdzi dňa 27. októbra 2021 prerokovala a zároveň schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „daňový poriadok), ktorým... viac»

viac otázok