Vyhľadávanie


Aktuálna téma

Daň z príjmov – aktuálne problémy

Daň z príjmov – aktuálne problémy

V zdaňovacom období roka 2020, ktorý je ovplyvnený mimoriadnou situáciou, vznikajú daňovníkom aj mimoriadne výdavky a sú im poskytnuté aj mimoriadne príspevky. Tieto, ale aj niektoré významné zmeny v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) bude potrebné riešiť z hľa... viac»

viac otázok