Otázky v kategórii: Daň z príjmov

počet otázok v kategórii: 1323Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Dioptrické okuliare ako výdavok a daňový dopad u zamestnávateľa a zamestnanca

ID5077 | | Ing. Marián Drozd

Zamestnanec pracuje u zamestnávateľa nepretržite 10 rokov v kancelárii so zobrazovacou jednotkou. Počas tohto obdobia sa mu postupne zhoršuje zrak, zvyšujú sa mu dioptrie, o čom svedčia pravidelné kontroly u očného lekára. Je pre uplatnenie nároku zamestnanca u svojho zamestnávateľa na preplatenie výdavkov na nové dioptrické okuliare postačujúca lekárska správa o zmene dioptrie, predpis nových okuliarov a potvrdenie o vyhotovení nových okuliarov? Je postačujúce pre zamestnávateľa mať takto upravenú svoju povinnosť a nárok zamestnanca vo svojom vnútornom predpise, aby si mohol uplatniť výdavok na okuliare preplatený zamestnancovi? Je potom takto vnútorne upravená povinnosť zamestnávateľa daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 2 písm. a) bod 1 alebo 2 zákona o dani z príjmov? Je takýto výdavok preplatený zamestnancovi jeho zdaniteľným príjmom zo závislej činnosti? Prípadne, je možné na tento spôsob plnenia zamestnávateľom zamestnancovi uplatniť ustanovenie § 5 ods. 7 písm. o) zákona o dani z príjmov?

Prenájom auta s OC vyššou ako 48 000 €

ID5073 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť s. r. o. prenajíma osobný automobil - elektromobil (OC = 50 000 €). Ročný príjem z dlhodobého prenájmu je 10 800 € - aký veľký ročný daňový odpis si môže (prenajímateľ) uplatniť? = 10 800 € do výšky príjmu z prenájmu? - časť daňového odpisu, kt.si nemohla uplatniť v čase odpisovania majetku si môže uplatniť aj v ďalších rokoch? (za predpokladu, že bude prenájom pokračovať) napr. :

  • 1. rok 10 800
  • 2. rok 10.800
  • 3.rok 10.800
  • 4.rok 10.800
  • 5.rok 6.800

Predpokladajme, že vykázaný základ dane v daňovom priznaní bude 7 000 €.

Bonus na deti a odklad priznania druhej oprávnenej osoby

ID5063 | | Ing. Miroslava Brnová

Matka dvoch detí je zamestnaná a poberá daňový bonus. Požiadala svojho zamestnávateľa o zúčtovanie dane, ktoré zamestnávateľ už vykonal. Z Potvrdenia, ktoré dostala však zistila, že jej príjem nepostačuje na uplatnenie maximálneho daňového bonusu na deti. Preto si chce podať daňové priznanie typu A, aby mohla uplatniť aj manželov základ dane podľa § 33 odst. 8. Manžel je SZČO a oznámil správcovi dane, že si predlžuje lehotu na podanie daňového priznania do 30. 6. 2024. Manželka do konca marca teda nebude poznať manželov základ dane. Ako má postupovať, keď nemá všetky údaje na podanie opravného priznania? Môže aj ona oznámiť správcovi dane predĺženie lehoty na podanie priznania, hoci už jej zúčtovanie dane vykonal zamestnávateľ? Alebo má podať dodatočné priznanie vtedy, keď bude poznať manželov základ dane? Hrozí jej za dodatočné priznanie sankcia? 

Opravná pložka k pohľadávkam

ID5029 | | Ing. Anton Kolembus

Dobrý deň, voči spoločnosti XY evidujeme pohľadávku, kde dátum vystavenia našej faktúry je 11. 5. 2020 a ostatné neskôr počas roka 2020. Pohľadávky riešime súdnou cestou. Súdom ich máme uznané a čakáme na vyplatenie od spoločnosti XY. Opravné položky sme netvorili. Pohľadávka je stále nepremlčaná. Môžem sa rozhodnúť, kým nie je pohľadávka premlčaná (4 roky), že nebudem tvoriť opravnú položku? Ak ju musím tvoriť potom účtujem 547/391 daňový výdaj? / nad 1080 dní 100 % z menovitej hodnoty pohľadávky? Tento rok predpokladáme, že dlžník pôjde do konkurzu. Ako správne postupovať?

účet 427

ID5027 | | Ing. Anton Kolembus

Dobrý deň, organizácia Pasienkové pozemkové spoločenstvo rozmýšľa nad kúpou pozemku. Peniaze budú použité z nerozdelených ziskov min.období. Predpokladám, že by sa malo účtovať: 428/427 tvorba 031/32x kúpna cena 32x/221 úhrada za pozemok a v budúcnosti, keď dôjde k predaju tohto pozemku tak by mal byť zápis .? 427/031 výnos 31x/64x a v rámci daňového priznania sa douplatní obstarávacia cena pozemku v zmysle § 19 ods. 3 písm. e) ? Alebo dôjde iba k zdaneniu bez nároku na uplatnenie vo výdavkoch obstarávacej ceny .? Prosím o informáciu ako sa daňovo vysporiada prípadný budúci predaj tohto pozemku v rámci dane z príjmov dakujem

Daňový bonus a NČZD na manželku

ID5059 | | Ing. Zita Kajanovičová

Odídenkyňa, ktorá prišla na Slovensko v roku 2022 z Ukrajiny aj s 13-ročnou dcérou sa minulý rok na Slovensku vydala za občana SR a porodila ich spoločné dieťa. Má manžel tejto odídenkyne nárok na uplatnenie si NČZD na manželku, ak sa starala o ich spoločné narodené dieťa? Má manžel tejto odídenkyne nárok na uplatnenie daňového bonusu na jej 13-ročnú dcéru, ktorá žije v ich spoločnej domácnosti?

Daňové priznanie FO

ID5053 | | Ing. Marián Drozd

FO si otvorila živnosť koncom novembra 2023. Okrem živnosti má trvalý pracovný pomer, uplatňuje si aj daň. bonus na dieťa. Zo živnosti nemá žiadne príjmy ani výdaje. Daňové priznanie bude podávať elektronicky. Môže podať DP typ "A", alebo musí podať DP typ "B" a nulové výkazy o príjmoch a výdavkoch a o majetku a záväzkoch, alebo môže zaškrtnúť v DP B, že vedie daň. evidenciu aj keď nemá žiaden doklad?

Účtování daňového odpisu pohledávek

ID5039 | | Ing. Ondrej Baláž

Jak zaúčtovat rozpuštění opravné položky a daňový odpis pohledávky? K opravné položce byla vytvořena opravná položka ve výši 100 %, t. j. 600 € a zaúčtována 547/391. V roce 2023 byla pohledávka ( po více než 1 080 dnech) uznána jako nevymožitelná. Jak správně účetně (na jaké účty) zaúčtovat rozpuštění opravné položky a následné vytvoření daňového odpisu pohledávky (dle všech parametrů zákona se jedná o daňový odpis pohledávky, na kterou byla řádně vystavena faktura).

Tvorba rezervy na nevyčerpanú dovolenku

ID5003 | | Ing. Ondrej Baláž

Zamestnankyňa počas roka 2023 nastúpila na materskú dovolenku, ktorá sa jej skončila 01.02.2024 a písomne oznámila, že od 02.02.2024 nastupuje na rodičovskú dovolenku. Podľa našich informácií chce ostať na rodičovskej dovolenke do 3 rokov veku dieťaťa, ale keďže má dieťa nepriaznivý zdravotný stav, tak po posúdení stavu dieťaťa lekárom, by ostala na rodičovskej dovolenke až do 6 rokov veku dieťaťa. V roku 2023 jej ostala nevyčerpaná dovolenka 18 dní v sume cca: 1 610 €, ktorú si vyčerpá až po rodičovskej dovolenke, t.j. o 3 alebo 6 rokov. Na aký účet zaúčtovať túto nevyčerpanú dovolenku, keďže pri účte 323 - krátkodobé rezervy sa predpokladá vyrovnanie záväzku v lehote najviac jeden rok a ona bude na rodičovskej dovolenke minimálne 3 roky. Mám to zaúčtovať na účet 451 - rezervy zákonne - dlhodobé a rozpustiť ju až vtedy, ak reálne vyčerpá tú dovolenku?

Douplatnenie daňového bonusu

ID5037 | | Ing. Zita Kajanovičová

Manžel podáva daňové priznanie B (má TPP + príjem zo živnosti). Manželka poberala daňový bonus od 01 do 07/2023. Manželka nemala plný daňový bonus. Od 08 do 12/2023 poberal daňový bonus manžel.  Môže si manžel douplatniť daňový bonus cez DP B, ak manželka doloží potvrdenie o RZD?

Prosím o radu, ako správne zvoliť postup na douplatnenie daňového bonusu.