Otázky s vecným pojmom: Rodičovská dovolenka

počet otázok s vecným pojmom : 13Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Dovolenka počas materskej dovolenky

ID4088 | | Ing. Iveta Matlovičová

Zamestnankyňa nastúpila 12.3.2019 na materskú dovolenku. V roku 2019 odpracovala:

  • v januári 20 prac. dní ( 31 kalendárnych dní)
  • vo februári 18 prac. dní ( 28 kalend. dní)
  • v marci 6 prac. dní ( 11 kalend. dní)

V roku 2019 vyčerpala 3 dni dovolenky, čiže zostatok dovolenky k 12.3.2019 mala 9 dní z r.2018 + 25 dní na r.2019. Materská dovolenka trvala od 12.3.2019 do 4.11.2019. Od 5.11.2019 čerpá rodičovskú dovolenku. Do práce by chcela nastúpiť po dovŕšení 3 rokov dieťaťa, t.j. 27.4.2022. Chcela by som sa spýtať, koľko dní má teda nárok na dovolenku? Za rok 2019 25 dní + 9 dní z r.2018 ? r. 2020, 2021 = 0 dní (čerpanie rodičovskej dovolenky) r. 2022 = 30 dní , alebo sa bude krátiť dovolenka (nakoľko matka v r. 2021 dovŕšila 33 rokov) ? Zamestnankyňa ktorá ju zastupovala, by teda mala skončiť toho 27.04.2022, kedy by nastúpila zamestnankyňa po rodičovskej dovolenke?

Preplatenie dovolenky

ID4067 | | JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Chcela by som sa opýtať, či by ste mi vedeli poradiť ohľadom dovolenky, ak sa mi zamestnankyňa vrátila z rodičovskej dovolenky. Zamestnankyňa je u nás zamestnaná od 1. 5. 2014. 30. 12. 2015 nastúpila na MD zostatok dovolenky 11,5 dňa. Na RD nastúpila 24. 8. 2016 do 28. 7. 2018. Následne znova nastúpila na MD od 29. 7. 2018 do 23. 3. 2019. RD začala 24. 3. 2019 do 14. 9. 2021. Prosím ako mám vypočítať nárok na dovolenku počas obdobia MD a RD?

Zamestnanie počas poberania rodičovského príspevku

ID4014 | | Ing. Iveta Matlovičová

Máme zamestnankyňu na pracovnú zmluvu, ktorá t. č. poberá rodičovský príspevok. Je možné ju zamestnať napr. na 5 hodín týždenne, aby neprišla o svoj rodičovský príspevok? Ak áno, akou formou - na dohodu, resp. sa pokračuje v už podpísanej pracovnej zmluve a len ju treba znova prihlásiť do Sociálnej poisťovne?

Práca na materskej dovolenke

ID1805 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Som živnostníčka a na základe minuloročného daňového priznania platím minimálne odvody do zdravotnej poisťovne (55,02 €/mesačne) a Sociálnej poisťovne (mesačne v sume 130,27 €.). Uplatňujem si priame výdavky a moje príjmy budú pravdepodobne aj v tomto roku minimálne (daň z príjmu za rok 2013 pravdepodobne nebudem platiť). Ak budem počas materskej a rodičovskej dovolenky pracovať (2013-2016), aké odvody budem platiť? Aká bude ich výška? Stratím nárok na materské? Aký maximálny príjem by som pripadne mohla mať, aby som nemusela platiť odvody? Existuje vôbec taká možnosť? Alebo sa mi neoplatí počas materskej a rodičovskej zarábať? Dokonca som dnes čítala o možnosti, že ak budem pracovať na materskej a rodičovskej, tak nedostanem žiadne príspevky. Oplatí sa ešte pred odchodom na materskú (od dnes do 15. 11. 2014) platiť vyššie nemocenské či iné príspevky?

Trvanie rodičovskej dovolenky

ID1594 | | JUDr. Zuzana Macková, PhD.

Trvanie rodičovskej dovolenky v nasledujúcom prípade

Trvanie zamestnania do  17. 7. 2008 - 11. 12. 2012 s priebehom:

  • 17.7. 2008 - 7. 12. 2009 výkon zamestnania,
  • 8. 12. 2012 - 21. 6. 2010 materská dovolenka,
  • 22. 6. 2010 - 9. 12. 2012 rodičovská dovolenka,
  • 10. 12. 2012 - 11. 12. 2012 výkon zamestnania (čerpanie starej dovolenky).

Dieťa danej matky dosiahlo tri roky 13. 1. 2013. Matka si v decembri 2012 podala žiadosť na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o odňatie rodičovského príspevku k 30. 11. 2012.

Od 1. 12. 2012 už rodičovský príspevok nepoberala. Dňa 12. 12. 2012 bola zaevidovaná na úraden práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzač o zamestnanie a podala si žiadosť o dávku v nezamestnanosti.

Stratila dotyčná osoba  odňatím rodičovského príspevku na vlastnú žiadosť nárok na rodičovskú dovolenku. Ak nie, či sa v tomto prípade obdobie 1. 12. - 9. 12. 2012 stále považuje za rodičovskú dovolenku, ktorá bola ukončená nástupom do zamestnania dňa 10. 12. 2012.

Návrat do práce po skončení rodičovskej dovolenky

ID1159 | | doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.

Naša zamestnankyňa po skončení rodičovskej dovolenky nenastúpila do práce bez toho, aby nám vopred oznámila dôvody. Na naše výzvy najskôr neodpovedala a až po dvoch týždňoch nám oznámila, že sa chce venovať starostlivosti o svoje dve deti. Môžeme posúdiť nenastúpenie do práce po skončení rodičovskej dovolenky ako porušenie pracovnej disciplíny a ukončiť s ňou pracovný pomer výpoveďou?

Nenastúpenie do práce po skončení rodičovskej dovolenky

ID972 | | doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.

Zamestnankyňa napriek našej písomnej výzve, aby zdôvodnila, prečo nenastúpila po skončení rodičovskej dovolenky do práce, iba telefonicky reagovala, že sa už nemieni vrátiť, ale zároveň odmietla pristúpiť aj na dohodu o skončení pracovného pomeru. Ak by sme s ňou skončili pracovný pomer výpoveďou, bolo by to platné?

Pracovný pomer na kratší pracovný čas

ID946 | | doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.

Ak sa so svojím zamestnávateľom dohodnem, že z rodinných dôvodov miesto ustanoveného týždenného pracovného času budem pracovať len na kratší pracovný čas v rozsahu 12 hodín týždenne, aké osobitosti vyplynú z takéhoto pracovného pomeru podľa Zákonníka práce?

Materská dovolenka

ID406 | | Ing. Mária Šulavíková

Ako má postupovať mestská časť v prípade dovolenky (minuloročnej a tohoročnej), keď zamestnankyňa pôjde na materskú dovolenku?

Má nárok na dovolenku aj počas materskej dovolenky?

Výpoveď osamelej zamestnankyni

ID236 | | doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.

Zamestnankyňa na obecnom úrade dostala výpoveď pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh. V čase doručenia výpovede bola už dva mesiace vdovou starajúcou sa o dieťa vo veku dva a pol roka. Je v tomto prípade výpoveď s ňou platná a mohol jej zamestnávateľ počas ošetrovania chorého dieťaťa nariadiť čerpanie dovolenky?