Otázky s vecným pojmom: Rodičovská dovolenka

počet otázok s vecným pojmom : 17Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Výpočet nároku za dovolenku za rok 2022_materská dovolenka

ID5181 | | Ing. Iveta Matlovičová

Ako má zamestnávateľ posúdiť nárok na čerpanie dovolenky za kalendárny rok 2022 v prípade, že zamestnankyňa nastúpila na materskú dovolenku dňa 10.06.2021 a jej materská dovolenka skončila 02.02.2022, pričom od 03.02.2022 si zamestnankyňa následne čerpala a ešte stále čerpá rodičovskú dovolenku? Pracovný pomer trval nepretržite počas celého roka 2022, zamestnankyňa však v danom roku z nášho pohľadu nesplnila podmienku odpracovania aspoň 60 dní v kalendárnom roku, a teda nie je možné pristúpiť ku kráteniu dovolenky podľa § 109 ZP. V danom prípade z nášho pohľadu nemôžeme hovoriť o nároku na pomernú časť dovolenky, keďže tá sa v kontexte § 101 ZP vzťahuje na prípady, keď pracovný pomer zamestnanca netrval nepretržite celý kalendárny rok.

Preplatenie materskej (rodičovskej) dovolenky

ID4923 | | Ing. Iveta Matlovičová

Radi by sme Vás požiadali o radu pri dlhodobej MD/RD. Zc, ktorá je od 2009 na MD/RD. Je to učiteľka ročný nárok 45 dní.

 

 1.   MD 23.5.2009-4.12.2009           RD   5.12.2009-30.6.2012
 2.   MD 22.4.2013-15.12.2013         RD   16.12.2013-30.11.2015
 3.   MD                ? – 25.7.2016       RD   26.7.2016-6.3.2018
 4.   MD 7.3.2018-30.10.2018          RD   31.10.2018-21.92019
 5.   MD 22.9.2019-16.52020           RD   17.5.2020-10.8.2022

 

Začiatok jednej materskej neviem dohľadať, nakoľko som prebrala mzdovú agendu po kolegyni, aj tieto podklady robila ešte ona. V roku 2022 si čerpala dovolenku 15 dní, dovolenka z roku 2023 (celých 45 dní), sa jej prenáša do ďalšieho roka. Chceli by sme jej preplatiť aspoň nejakú časť.

Nám to vyšlo, že by sme jej mohli preplatiť 24,5 dňa (dovolenka, do roku 2009) + z roku 2022, by sme jej preplatili 10 dní (mala nárok 30 dní, čerpala 15 dní a 5 by jej prepadlo).

Prosím, vedeli by ste nám s tým pomôcť, či to je takto správne?

Manželka otca dieťaťa - neprítomnosť v zamestnaní pri starostlivosti o dieťa

ID4867 | | JUDr. Simona Laktišová

Dobrý deň, ak sa manželka otca dieťaťa stará o dieťa, ktorého matka zomrela, má nárok na materské podľa § 49 ods. 3 písm. f) zákona o sociálnom poistení. Má takáto žena nárok na materskú resp. rodičovskú dovolenku v zmysle § 166 Zákonníka práce (dieťa neprevzala do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu)? Ak nie, ako má zamestnávateľ vykazovať neprítomnosť v zamestnaní tejto zamestnankyne počas starostlivosti o manželove dieťa? Ako neplatené voľno?

Dovolenka počas materskej dovolenky

ID4088 | | Ing. Iveta Matlovičová

Zamestnankyňa nastúpila 12.3.2019 na materskú dovolenku. V roku 2019 odpracovala:

 • v januári 20 prac. dní ( 31 kalendárnych dní)
 • vo februári 18 prac. dní ( 28 kalend. dní)
 • v marci 6 prac. dní ( 11 kalend. dní)

V roku 2019 vyčerpala 3 dni dovolenky, čiže zostatok dovolenky k 12.3.2019 mala 9 dní z r.2018 + 25 dní na r.2019. Materská dovolenka trvala od 12.3.2019 do 4.11.2019. Od 5.11.2019 čerpá rodičovskú dovolenku. Do práce by chcela nastúpiť po dovŕšení 3 rokov dieťaťa, t.j. 27.4.2022. Chcela by som sa spýtať, koľko dní má teda nárok na dovolenku? Za rok 2019 25 dní + 9 dní z r.2018 ? r. 2020, 2021 = 0 dní (čerpanie rodičovskej dovolenky) r. 2022 = 30 dní , alebo sa bude krátiť dovolenka (nakoľko matka v r. 2021 dovŕšila 33 rokov) ? Zamestnankyňa ktorá ju zastupovala, by teda mala skončiť toho 27.04.2022, kedy by nastúpila zamestnankyňa po rodičovskej dovolenke?

Preplatenie dovolenky

ID4067 | | JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Chcela by som sa opýtať, či by ste mi vedeli poradiť ohľadom dovolenky, ak sa mi zamestnankyňa vrátila z rodičovskej dovolenky. Zamestnankyňa je u nás zamestnaná od 1. 5. 2014. 30. 12. 2015 nastúpila na MD zostatok dovolenky 11,5 dňa. Na RD nastúpila 24. 8. 2016 do 28. 7. 2018. Následne znova nastúpila na MD od 29. 7. 2018 do 23. 3. 2019. RD začala 24. 3. 2019 do 14. 9. 2021. Prosím ako mám vypočítať nárok na dovolenku počas obdobia MD a RD?

Zamestnanie počas poberania rodičovského príspevku

ID4014 | | Ing. Iveta Matlovičová

Máme zamestnankyňu na pracovnú zmluvu, ktorá t. č. poberá rodičovský príspevok. Je možné ju zamestnať napr. na 5 hodín týždenne, aby neprišla o svoj rodičovský príspevok? Ak áno, akou formou - na dohodu, resp. sa pokračuje v už podpísanej pracovnej zmluve a len ju treba znova prihlásiť do Sociálnej poisťovne?

Práca na materskej dovolenke

ID1805 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Som živnostníčka a na základe minuloročného daňového priznania platím minimálne odvody do zdravotnej poisťovne (55,02 €/mesačne) a Sociálnej poisťovne (mesačne v sume 130,27 €.). Uplatňujem si priame výdavky a moje príjmy budú pravdepodobne aj v tomto roku minimálne (daň z príjmu za rok 2013 pravdepodobne nebudem platiť). Ak budem počas materskej a rodičovskej dovolenky pracovať (2013-2016), aké odvody budem platiť? Aká bude ich výška? Stratím nárok na materské? Aký maximálny príjem by som pripadne mohla mať, aby som nemusela platiť odvody? Existuje vôbec taká možnosť? Alebo sa mi neoplatí počas materskej a rodičovskej zarábať? Dokonca som dnes čítala o možnosti, že ak budem pracovať na materskej a rodičovskej, tak nedostanem žiadne príspevky. Oplatí sa ešte pred odchodom na materskú (od dnes do 15. 11. 2014) platiť vyššie nemocenské či iné príspevky?

Trvanie rodičovskej dovolenky

ID1594 | | JUDr. Zuzana Macková, PhD.

Trvanie rodičovskej dovolenky v nasledujúcom prípade

Trvanie zamestnania do  17. 7. 2008 - 11. 12. 2012 s priebehom:

 • 17.7. 2008 - 7. 12. 2009 výkon zamestnania,
 • 8. 12. 2012 - 21. 6. 2010 materská dovolenka,
 • 22. 6. 2010 - 9. 12. 2012 rodičovská dovolenka,
 • 10. 12. 2012 - 11. 12. 2012 výkon zamestnania (čerpanie starej dovolenky).

Dieťa danej matky dosiahlo tri roky 13. 1. 2013. Matka si v decembri 2012 podala žiadosť na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o odňatie rodičovského príspevku k 30. 11. 2012.

Od 1. 12. 2012 už rodičovský príspevok nepoberala. Dňa 12. 12. 2012 bola zaevidovaná na úraden práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzač o zamestnanie a podala si žiadosť o dávku v nezamestnanosti.

Stratila dotyčná osoba  odňatím rodičovského príspevku na vlastnú žiadosť nárok na rodičovskú dovolenku. Ak nie, či sa v tomto prípade obdobie 1. 12. - 9. 12. 2012 stále považuje za rodičovskú dovolenku, ktorá bola ukončená nástupom do zamestnania dňa 10. 12. 2012.

Návrat do práce po skončení rodičovskej dovolenky

ID1159 | | doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.

Naša zamestnankyňa po skončení rodičovskej dovolenky nenastúpila do práce bez toho, aby nám vopred oznámila dôvody. Na naše výzvy najskôr neodpovedala a až po dvoch týždňoch nám oznámila, že sa chce venovať starostlivosti o svoje dve deti. Môžeme posúdiť nenastúpenie do práce po skončení rodičovskej dovolenky ako porušenie pracovnej disciplíny a ukončiť s ňou pracovný pomer výpoveďou?

Nenastúpenie do práce po skončení rodičovskej dovolenky

ID972 | | doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.

Zamestnankyňa napriek našej písomnej výzve, aby zdôvodnila, prečo nenastúpila po skončení rodičovskej dovolenky do práce, iba telefonicky reagovala, že sa už nemieni vrátiť, ale zároveň odmietla pristúpiť aj na dohodu o skončení pracovného pomeru. Ak by sme s ňou skončili pracovný pomer výpoveďou, bolo by to platné?