Otázky s vecným pojmom: Rodičovská dovolenka

počet otázok s vecným pojmom : 10Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Práca na materskej dovolenke

ID1805 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Som živnostníčka a na základe minuloročného daňového priznania platím minimálne odvody do zdravotnej poisťovne (55,02 €/mesačne) a Sociálnej poisťovne (mesačne v sume 130,27 €.). Uplatňujem si priame výdavky a moje príjmy budú pravdepodobne aj v tomto roku minimálne (daň z príjmu za rok 2013 pravdepodobne nebudem platiť). Ak budem počas materskej a rodičovskej dovolenky pracovať (2013-2016), aké odvody budem platiť? Aká bude ich výška? Stratím nárok na materské? Aký maximálny príjem by som pripadne mohla mať, aby som nemusela platiť odvody? Existuje vôbec taká možnosť? Alebo sa mi neoplatí počas materskej a rodičovskej zarábať? Dokonca som dnes čítala o možnosti, že ak budem pracovať na materskej a rodičovskej, tak nedostanem žiadne príspevky. Oplatí sa ešte pred odchodom na materskú (od dnes do 15. 11. 2014) platiť vyššie nemocenské či iné príspevky?

Trvanie rodičovskej dovolenky

ID1594 | | JUDr. Zuzana Macková, PhD.

Trvanie rodičovskej dovolenky v nasledujúcom prípade

Trvanie zamestnania do  17. 7. 2008 - 11. 12. 2012 s priebehom:

  • 17.7. 2008 - 7. 12. 2009 výkon zamestnania,
  • 8. 12. 2012 - 21. 6. 2010 materská dovolenka,
  • 22. 6. 2010 - 9. 12. 2012 rodičovská dovolenka,
  • 10. 12. 2012 - 11. 12. 2012 výkon zamestnania (čerpanie starej dovolenky).

Dieťa danej matky dosiahlo tri roky 13. 1. 2013. Matka si v decembri 2012 podala žiadosť na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o odňatie rodičovského príspevku k 30. 11. 2012.

Od 1. 12. 2012 už rodičovský príspevok nepoberala. Dňa 12. 12. 2012 bola zaevidovaná na úraden práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzač o zamestnanie a podala si žiadosť o dávku v nezamestnanosti.

Stratila dotyčná osoba  odňatím rodičovského príspevku na vlastnú žiadosť nárok na rodičovskú dovolenku. Ak nie, či sa v tomto prípade obdobie 1. 12. - 9. 12. 2012 stále považuje za rodičovskú dovolenku, ktorá bola ukončená nástupom do zamestnania dňa 10. 12. 2012.

Návrat do práce po skončení rodičovskej dovolenky

ID1159 | | doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.

Naša zamestnankyňa po skončení rodičovskej dovolenky nenastúpila do práce bez toho, aby nám vopred oznámila dôvody. Na naše výzvy najskôr neodpovedala a až po dvoch týždňoch nám oznámila, že sa chce venovať starostlivosti o svoje dve deti. Môžeme posúdiť nenastúpenie do práce po skončení rodičovskej dovolenky ako porušenie pracovnej disciplíny a ukončiť s ňou pracovný pomer výpoveďou?

Nenastúpenie do práce po skončení rodičovskej dovolenky

ID972 | | doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.

Zamestnankyňa napriek našej písomnej výzve, aby zdôvodnila, prečo nenastúpila po skončení rodičovskej dovolenky do práce, iba telefonicky reagovala, že sa už nemieni vrátiť, ale zároveň odmietla pristúpiť aj na dohodu o skončení pracovného pomeru. Ak by sme s ňou skončili pracovný pomer výpoveďou, bolo by to platné?

Pracovný pomer na kratší pracovný čas

ID946 | | doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.

Ak sa so svojím zamestnávateľom dohodnem, že z rodinných dôvodov miesto ustanoveného týždenného pracovného času budem pracovať len na kratší pracovný čas v rozsahu 12 hodín týždenne, aké osobitosti vyplynú z takéhoto pracovného pomeru podľa Zákonníka práce?

Materská dovolenka

ID406 | | Ing. Mária Šulavíková

Ako má postupovať mestská časť v prípade dovolenky (minuloročnej a tohoročnej), keď zamestnankyňa pôjde na materskú dovolenku?

Má nárok na dovolenku aj počas materskej dovolenky?

Výpoveď osamelej zamestnankyni

ID236 | | doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.

Zamestnankyňa na obecnom úrade dostala výpoveď pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh. V čase doručenia výpovede bola už dva mesiace vdovou starajúcou sa o dieťa vo veku dva a pol roka. Je v tomto prípade výpoveď s ňou platná a mohol jej zamestnávateľ počas ošetrovania chorého dieťaťa nariadiť čerpanie dovolenky?

Ochrana pred prepustením počas materskej a rodičovskej dovolenky

ID235 | | doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.

Zamestnankyňa obecného úradu nastúpila na materskú dovolenku. Ako je chránená pred prepustením z práce po narodení dieťaťa a počas rodičovskej dovolenky?

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku na materskej dovolenke

ID131 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Manželka je na materskej dovolenke (poberá materskú dávku) a okrem toho má príjem (úroky) zo stavebného sporenia. Zrazenú zrážkovú daň si uplatnila formou daňového priznania a bola jej vrátená. Takto by postupovala manželka aj keby bola na rodičovskej dovolenke a poberala by rodičovský príspevok. Môže si manželka podať uvedené daňové priznanie sama a súčasne si jej manžel uplatniť nezdaniteľnú časť na ňu vo svojom daňovom priznaní? Na jednej strane sa daň manželke vráti, ale na druhej strane manželovi sa nezdaniteľnou časťou základu dane na manželku zníži o jej príjem, čím sa to prejaví vo zvýšení dane.

Nárok na dovolenku a čerpanie materskej a rodičovskej dovolenky

ID76 | | JUDr. Zuzana Macková, PhD.

Zamestnankyňa bola od roku 2007 na materskej dovolenke, ktorá trvala do 2. 4. 2008 (64 prac. dní v r. 2008). Od 3. 4. 2008 pokračovala v čerpaní rodičovskej dovolenky až do konca roka.

Vznikol zamestnankyni nárok na dovolenku za rok 2008 na základe § 144 ods. 4 Zákonníka práce, podľa ktorého sa na účely dovolenky čas materskej dovolenky posudzuje ako výkon práce? Ak áno, mala nárok na dovolenku za kalendárny rok krátenú za čas rodičovskej dovolenky? Koľko dní dovolenky za rok 2008 jej patrilo? Zamestnankyňa ešte nemala v roku 2008 dovŕšených 15 rokov pracovného pomeru, vychádzame zo základnej výmery dovolenky – 4 týždne.