Otázky v kategórii: Mzdy

počet otázok v kategórii: 249Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Daňový bonus a NČZD na manželku

ID5059 | | Ing. Zita Kajanovičová

Odídenkyňa, ktorá prišla na Slovensko v roku 2022 z Ukrajiny aj s 13-ročnou dcérou sa minulý rok na Slovensku vydala za občana SR a porodila ich spoločné dieťa. Má manžel tejto odídenkyne nárok na uplatnenie si NČZD na manželku, ak sa starala o ich spoločné narodené dieťa? Má manžel tejto odídenkyne nárok na uplatnenie daňového bonusu na jej 13-ročnú dcéru, ktorá žije v ich spoločnej domácnosti?

Mzdy, odvody a výkazy pri zlúčení spoločností

ID5035 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť A sa zlúčila so spoločnosťou B (nástupnícka spoločnosť). Spoločnosť A bola 15.2.2024 vymazaná z obchodného registra a rozhodný deň bol stanovený na 1. 1. 2024. Ako správne zaúčtovať mzdy v zanikajúcej spoločnosti? Ako vykonať odvody, vystaviť výkazy a mesačný prehľad? Ako postupovať u právneho nástupcu zanikajúcej spoločnosti?

Príspevok na rekreáciu

ID5017 | | JUDr. Tatiana Mičudová

Pracovnčíka sa zúčastnila kúpeľnej liečby po operácii na poukaz A tkz. X . Nakoľko tohto času sa už ku kúpeľnej liečbe aj dopláca, požiadala zamestnávateľa na uplatnenie príspevku na rekreáciu podľa § 152a Zákonníka práce. Zamestnávateľ jej požiadavke nevyhovel, nakoľko to nespĺňa účel rekreácie. Postupoval správne?

Znášanie nákladov v súvislosti so zákonom č. 280/2006 Z. z.

ID4975 | | Ing. Anton Kolembus

Predmetom úpravy zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v z. n. p. je získanie povinnej základnej kvalifikácie vodičov a samotný pravidelný výcvik, pre vodičov profesionálov, za účelom získania odbornej spôsobilosti potrebnej pri ich výkone povolania, ktorým je ako doklad kvalifikačná karta vodiča a príslušné osvedčenie (podľa druhu dopravy a absolvovania kurzu). Kvalifikačná karta vodiča – doklad o absolvovaní požadovaného školenia, je dokladom osobným (nie je viazaný na dopravcu) a vodič je povinný podľa § 12 zákona č. 280/2006 Z. z. ho mať pri sebe pri vedení motorového vozidla ako súčasť dokumentov ustanovených na vedenie vozidla v premávke na pozemných komunikáciách. Ako zaúčtovať náklady za absolvovanie kurzu vodiča (úč. 518)? Môže si zamestnávateľ uplatniť odpočet DPH z faktúry za kurz vodiča? Pre vodiča (zamestnanca) ide o nepeňažné plnenie?

Dovolenka po MD a RD

ID4959 | | RNDr. Jana Motyčková

Obraciam sa na vás s prosbou o kontrolu výpočtu dovolenky zamestnankyne vracajúcej sa do práce z rodičovskej dovolenky. Materská dovolenka trvá od 2.10. 2020 do 29. 5. 2021 Za rok 2020 sa dovolenka nekráti. Čiže nárok je na 25 dní dovolenky (čerpaných 14 dní dovolenky, zostatok 11 dní). Za rok 2021 Vymeškané pracovné dni: Máj: 1 Jún: 22 Júl: 21 August: 22 September: 20 Oktober: 21 November: 20 December: 22 Spolu vymeškaných: 149 dní Za prvých 100 vymeškaných dní krátenie o 1/12 (100 dní 1/12) Za každých 21 dní krátenie o ďalšiu 1/12 (49 dní 2/12) Spolu krátenie: 3/12 z nároku na rok 2021 30 dní: 7,5 dňa Spolu nevyčerpaná dovolenka: 18,5 dňa (zostatok 2020: 11 dní + nárok 2021: 7,5 dňa) Nárok 2022 (RD) : 0 Nárok 2023 : nástup po RD 27.11.2023 Nárok za odpracované dni: November 4 odpracované dni December 19 odpracovaných dní Spolu 23 pracovných dní Za odpracovaných 21-41 dní 1/12 dovolenky, t.j. 1/12 z 30 dní = 2,5 dňa dovolenky Spolu dovolenka: 18,5 dňa + 2,5 dňa = 21 dní dovolenky.

Preplatenie materskej (rodičovskej) dovolenky

ID4923 | | Ing. Iveta Matlovičová

Radi by sme Vás požiadali o radu pri dlhodobej MD/RD. Zc, ktorá je od 2009 na MD/RD. Je to učiteľka ročný nárok 45 dní.

 

  1.   MD 23.5.2009-4.12.2009           RD   5.12.2009-30.6.2012
  2.   MD 22.4.2013-15.12.2013         RD   16.12.2013-30.11.2015
  3.   MD                ? – 25.7.2016       RD   26.7.2016-6.3.2018
  4.   MD 7.3.2018-30.10.2018          RD   31.10.2018-21.92019
  5.   MD 22.9.2019-16.52020           RD   17.5.2020-10.8.2022

 

Začiatok jednej materskej neviem dohľadať, nakoľko som prebrala mzdovú agendu po kolegyni, aj tieto podklady robila ešte ona. V roku 2022 si čerpala dovolenku 15 dní, dovolenka z roku 2023 (celých 45 dní), sa jej prenáša do ďalšieho roka. Chceli by sme jej preplatiť aspoň nejakú časť.

Nám to vyšlo, že by sme jej mohli preplatiť 24,5 dňa (dovolenka, do roku 2009) + z roku 2022, by sme jej preplatili 10 dní (mala nárok 30 dní, čerpala 15 dní a 5 by jej prepadlo).

Prosím, vedeli by ste nám s tým pomôcť, či to je takto správne?

Doplatok do MM - dohodári

ID4903 | | Ing. Iveta Matlovičová

Ako sa vypočíta doplatok do minimálnej mzdy pre dohodárov, ak sú odmeňovaní mesačnou odmenou? Sleduje sa pri dohodároch vždy len dodržanie minimálnej hodinovej mzdy vzhľadom na počet odpracovaných hodín (t. j., či dostal min. 4,023 € za hod.) alebo sa sleduje minimálna mesačná odmena 700 €. Pokiaľ by sa malo vychádzať z minimálnej mesačnej mzdy, akým spôsobom (nakoľko na dohodárov sa nevzťahuje § 85 Zákonníka práce).

Odmeny pre poslancov a starostu

ID4835 | | JUDr. Jozef Tekeli

Blíži sa koniec roka a naši poslanci OZ čakajú nejakú odmenu za svoju činnosť. Kto môže navrhnúť odmenu pre poslancov? Musí to byť starostka, alebo aj samotní poslanci? Naša starostka má priznaný plat starostu v základnej výške bez navýšenia odmeny /0 - 60 %/. S ukončením roka sa vynára otázka, či môžu poslanci navrhnúť odmenu iba za mesiac december napr. vo výške 60 %.

Preplatenie dovolenky

ID4789 | | Ing. Iveta Matlovičová

Zamestnanec ukončil v spoločnosti hlavný pracovný pomer dohodou dňa 4.9.2023. Zároveň v tej istej firme uzavrel hneď 5.9.2023 nový pracovný pomer len s inou pracovnou náplňou na plný úväzok. Musíme mu preplatiť zostávajúcu dovolenku z prvého prac.pomeru, ktorý skončil 4.9.23? Alebo je možné preniesť túto dovolenku na novú prac.zmluvu, nakoľko pokračuje v práci u toho istého zamestnávateľa?

Zaradenie učiteľky v MŠ

ID4783 | | Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Naša obec je zriaďovateľom Materskej školy. Od 1. 9. 2022 bola prijatá na pracovný pomer - učiteľka do našej materskej školy. Má ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa na Trnavskej univerzite, odbor Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo. Bola zaradená do kariérového stupňa ako nekvalifikovaná, do 6. platovej triedy. Dňa 20. 6. 2023 ukončila adaptačné vzdelanie. Od 1. 9. 2023 navštevuje strednú pedagogickú školu – odbor učiteľstvo pre materské školy. Do ktorej platovej triedy má byť zaradená táto učiteľka po absolvovaní adaptačného vzdelávania a ešte nemá ukončené učiteľstvo pre MŠ?