Otázky v kategórii: Pracovné právo

počet otázok v kategórii: 345Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Zriadenie dvojzmennej prevádzky

ID31 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Kedy vzniká povinnosť zriadenia dvojzmennej prevádzky a aké povinnosti pri jej zriadení vyplývajú zamestnávateľovi voči zamestnancom a voči inštitúciám?

Zdanenie príjmu

ID27 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločenstvo vlastníkov bytov (SVB) poverilo vykonaním služby (inštalácia nových schránok, a pod.) občana, ktorý je zamestnaný a má príjem zo závislej činnosti. Za túto službu mu SVB schválilo finančnú odmenu. Je SVB povinné uzatvoriť s občanom písomnú dohodu o vykonaní práce alebo postačuje zápis zo zasadnutia SVB, v ktorom je tento stav uvedený ? Je občan povinný priznať príjem a odviesť z neho daň?

Preventívne prehliadky z pohľadu zákona o dani z príjmov

ID644 | | Ing. Alena Benková

Obchodná spoločnosť prijíma do pracovného pomeru väčší počet zamestnancov. Pred uzatvorením pracovného pomeru zabezpečuje pre nich lekárske preventívne prehliadky. Pracovná činnosť prijatých zamestnancov je zaradená do druhej kategórie.

Nezdaniteľná časť základu dane u študenta pracujúceho na tretinový pracovný úväzok

ID544 | | Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

Študent vysokej školy pracuje od septembra 2010 u zamestnávateľa na základe pracovnej zmluvy na tretinový pracovný úväzok s hrubým príjmom v septembri 180 €, v októbri 140 €., v novembri 150 € a v decembri 200 €. U zamestnávateľa podpísal vyhlásenie, v ktorom si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Iné zdaniteľné príjmy nemal. Počas celého roku 2010 bol študentom.

Úprava základu dane pri porušení podmienok doplnkového dôchodcovského sporenia

ID1038 | | Ing. Alena Benková

Za roky 2005 a 2006 si zamestnanec uplatnil u zamestnávateľa nezdaniteľnú časť základu dane na doplnkové dôchodcovské sporenie (DDS). V roku 2007 porušil podmienky.