Príspevok na stravovanie

ID378 | | Ing. Zita Kajanovičová | Vytvoriť záložku späť

Obec poskytuje zamestnancom príspevok na stravovanie podľa § 152 odsek 4 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. Príspevok je finančný,  keďže v obci nie je žiadne stravovacie zariadenie, ani nie je možné stravu zabezpečiť iným spôsobom. Otázka sa týka zdaňovania príspevku,  percentuálnej sadzby,  sadzby „stravného", či má byť sadzba vo výške 55% zo stravného alebo až 75 % zo „stravného".


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár