Otázky s vecným pojmom: zamestnanec

počet otázok s vecným pojmom : 256Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Odstupné zamestnanca

ID39 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Zamestnanec pracuje v organizácii 10 rokov a súčasne poberá 5 rokov aj starobný dôchodok. Písomne požiadal o rozviazanie pracovného pomeru dohodou zo zdravotných dôvodov. Pri žiadosti o rozviazanie pracovného pomeru je priložené lekárske potvrdenie, že nemôže vykonávať nočné služby. Má zamestnanec nárok na odstupné, keď požiadal o rozviazanie pracovného pomeru?

Vymeriavací základ na účely materskej dovolenky

ID32 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Firma má zamestnankyňu, ktorá je živnostníčkou a od 1. 11. 2010 sa zamestnala vo firme. Predpokladaný termín pôrodu má 1. 12. 2010. Aký bude jej vymeriavací základ na účely materskej dovolenky a aké bude rozhodujúce obdobie?

Zriadenie dvojzmennej prevádzky

ID31 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Kedy vzniká povinnosť zriadenia dvojzmennej prevádzky a aké povinnosti pri jej zriadení vyplývajú zamestnávateľovi voči zamestnancom a voči inštitúciám?

Zdanenie príjmu

ID27 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločenstvo vlastníkov bytov (SVB) poverilo vykonaním služby (inštalácia nových schránok, a pod.) občana, ktorý je zamestnaný a má príjem zo závislej činnosti. Za túto službu mu SVB schválilo finančnú odmenu. Je SVB povinné uzatvoriť s občanom písomnú dohodu o vykonaní práce alebo postačuje zápis zo zasadnutia SVB, v ktorom je tento stav uvedený ? Je občan povinný priznať príjem a odviesť z neho daň?

Účtovanie služobnej cesty

ID26 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Ako účtovať zaplatené letenky a hotel – obe faktúry sú vystavené na firmu, ale letí a bude ubytovaný zamestnanec – je to služobná cesta. A ako postupovať v prípade DPH?

Poskytnutie príspevku zamestnancom na čistenie odevu

ID641 | | Ing. Alena Benková

Zamestnávateľ vypláca zamestnancom mesačne paušálnu peňažnú náhradu za čistenie pracovného odevu. Zamestnávateľ má vypracovanú kalkuláciu nákladov na vyčistenie odevov podľa periodicity čistenia a výšky výdavkov účtovaných podnikmi poskytujúcimi takéto služby. Je táto náhrada predmetom dane u zamestnanca? Môže si uvedené náklady zamestnávateľ uplatniť ako daňový výdavok?