Otázky s vecným pojmom: Zdaňovanie príjmov zo zahraničia

počet otázok s vecným pojmom : 2Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Zdaňovanie príjmu zo zahraničia

ID137 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Podnikateľ – fyzická osoba, mal príjem z Čiech podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP"), ktorý predstavoval sumu cca 6 000 eur a podľa § 6 ZDP dosiahol stratu. Má uvedený daňovník nárok na výhodnejší spôsob zdaňovania príjmov zo zdrojov v zahraničí – z Českej republiky na Slovensku podľa § 45 ods. 3 písm. c) ZDP, ktorý by bol spôsob vyňatých príjmov aj keď Slovenská republika má uzatvorenú zmluvu s Českou republikou?

Príjem zo zahraničia a uplatnenie daňového bonusu

ID136 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Podnikateľ – fyzická osoba, mal príjem z Čiech podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP"), ktorý predstavoval sumu cca 6 000 eur a podľa § 6 ZDP dosiahol stratu. Ak by si uvedený daňovník vybral zdaňovanie príjmov z Českej republiky formou vyňatých príjmov (uvedený príjem je zdanený v Českej republike a zaplatená daň v tiež v Českej republike). Má tento daňovník nárok na daňový bonus?