Pracovná pozícia manželky starostu

ID2343 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA | Vytvoriť záložku späť

Obec má 470 obyvateľov. Na obecnom úrade v priamej podriadenosti starostu pracujú tri osoby:  účtovníčka + personalistika, mzdy a matrika, hlavná kontrolórka a referentka pre  správu daní a poplatkov a na vedenie pokladničnej agendy.

Zástupca starostu v komunálnych voľbách kandidoval za starostu a bol úspešný. Manželka novozvoleného starostu je viac ako dve volebné obdobia zamestnacom obecného úradu a má na starosti pokladnicu a správu daní a poplatkov.

Mali sme snahu získať právny výklad k ustanoveniu § 7 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme. Opoveď nebola jednoznačná.

Podľa  prvej časti citovaného ustanovenia by nemala  manželka p. starostu  zotrvať na  pracovnej pozícií, ktorú v súčasnosti zastáva. Pán starosta sa odvoláva na poslednú časť ustanovenia § 7 zákona č. 552/2003 Z. z., "okrem zamestnacov zamestnávateľa u ktorého pôsobí len jeden  vedúci zamestnanec, ktorý je štatutárnym orgánom" . Vzhľadom na túto výnimku starosta zastáva názor, že zákon nie je porušený a môže jeho manželka naďalej podliehať priamej pokladničnej kontrole starostovi.

Na druhej strane vieme, že starosta nemá pracovný pomer s obcou, ide o volenú funkciu a jeho postavenie definuje zákon o obecnom zriadení.

Chcela by sme vedieť ako aplikovať správne poslednú časť ustanovenia § 7 citovaného zákona! Môže sa posudzovať starosta obce ako vedúci zamestnanec?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár