Otázky a odpovede


Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Náhradné plnenie z chránenej dielne 2022

ID4359 | | Ing. Anton Kolembus

Prosím o radu, ako správne zaúčtovať faktúru z chránenej dielne, ktorá nám fakturuje prípravu darčekových balíčkov pre zamestnancov. Tieto balíčky z chránenej dielne sú ako náhradné plnenie za nezamestnávanie občana so ZP. V roku 2022 je určený limit 1 265 eur. Do tejto sumy je daňovo uznaný náklad na tieto balíčky? Môžem si uplatniť DPH na vstupe? Na aký účet ho zaúčtovať? Balíček obsahuje vianočné ozdoby, nákupná taška, med, čaj... celková hodnota balíčka je cca 31 eur.

Dokumentácia poskytovateľa

ID4345 | | Mgr. Lenka Kavarniková

Ako poskytovateľ ADOS, vykonávame ošetrovateľské výkony v domácom prostredí pacienta. Jednorazový výkon odber krvi pacientovi, stačí dokumentovať elektronicky v dekurze? Alebo musím aj v papierovej forme? Odber indikuje vždy lekár.

Tovar do zahraničia

ID4357 | | Ing. Marián Drozd

Chcela by som Vás poprosiť o posúdenie: naša firma-platiteľ DPH predáva nový vežový žeriav českej spoločnosti-platiteľovi DPH, na tomto obchode sa zúčastňujú 3 osoby (identifikované pre daň v 3 ČŠ), z Nemecka tovar priamo prepravený do ČR, nemecká firma fakturuje na nás, ide o trojstranný obchod. Ak tento vež. žeriav bude namontovaný na stavbe v ČR inou českou firmou a prefakturovaná montáž na našu firmu, ide o tovar s montážou, nejde do DP, KV, SV?

Splatenie základného imania v jednoosobovej s.r.o.

ID4353 | | Ing. Ondrej Baláž

Jednoosobová s. r. o. má v zakladateľskej listine uvedené splatenie vkladu ZI v sume 5 000 € formou čestného prehlásenia. Môžme to účtovať zápismi: interný doklad 353/411 základné imanie, pokladnica 211/353 ?

Náklad - daňovým výdavkom po zaplatení.

ID4355 | | Ing. Marián Drozd

S. r. o. poskytuje služby v oblasti školenia a na časť poskytnutej služby má iného dodávateľa. Dodávateľ vystavil faktúru, kde sú položky ako: moderovanie online stretnutia..., emailová podpora pre účastníkov ..., písomné komentovanie študentských prác v období 10.-14.12.22. Je táto dodávateľská faktúra nákladom roka 2022 aj keď k 31.12.2022 nebude uhradená?

Mestský podnik s. r. o.

ID4351 | | Tatiana Macháčová

Mestský podnik s.r.o. mal v roku 2021 zisk v účtovnej závierke 2 817,00 €. Keďže sme zabudli urobiť predpis dane z príjmu k 31.12. vo výške 422 € na 591/341, bol aj zisk po zdanení vykázaný vo VZaS 2 817,00 €. (správne mal byť 2395,00 €). V roku 2022 sme chybu opravili zápisom 428/341. Z akej sumy však teraz máme vytvoriť rezervný fond, ktorý sa tvorí vo výške 5 % z čistého zisku vykázaného v účtovnej závierke? V účtovnej závierke je nesprávnych 2 817,00 € tak z tejto sumy alebo zo správnej sumy opravenej v r. 2022 vo výške 2 395,00 €?

Predaj obchodného podielu

ID4347 | | Ing. Anton Kolembus

Dobrý deň, daná je nemecká spoločnosť (A - shareholder), ktorá je spoločníkom v inej nemeckej komanditnej spoločnosti (B), a je tiež spoločníkom aj v slovenskej spoločnosti so sídlom na území Slovenska (C). Spomínaná nemecká spoločnosť (A - shareholder) predá svoj obchodný podiel v slovenskej spoločnosti (C) nemeckej komanditnej spoločnosti (B). Predpokladám, že ide o príjem zo zdrojov na území SR podľa § 16 ods. 1 písm. g) ZDP, teda spoločnosť A považujeme za daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou, a zdaní daný príjem na Slovensku. Bude príjem zdanený zrážkou (v ustanovení § 43 ZDP nie je predmetný príjem spomínaný) alebo spoločnosť A musí podať daňové priznanie k dani z príjmov (s vyplnením časti H - výpočet základu dane nerezidenta), teda vznikne mu registračná povinnosť na daň z príjmov na Slovensku? Čo môže spoločnosť A odpočítať ako výdavok pri predmetnom príjme?

Zmluva o nájme auta a náklady na PHL

ID4341 | | Ing. Anton Kolembus

Sme stavebná spoločnosť platiteľ DPH. Na základe Zmluvy o nájme dopravného prostriedku plánujeme prenajať auto inej spoločnosti, ktorá bude pre nás vykonávať stavebné práce v rámci SR. Môžu sa zmluvné strany dohodnúť na paušálnom mesačnom nájomnom, v ktorom bude zahrnutá aj spotrebovaná PHL? Prenajímateľ auta bude platiť Nájomcovi celú zakúpenú/ spotrebovanú PHL. Prenajímateľ náklady vo svojej spoločnosti za spotrebovanú PHL bude účtovať v pomere 80:20, lebo nebude viesť knihu jázd. Môže takto Prenajímateľ postupovať a do nákladov si zahrnúť 80 % a 20 % budú nedaňové náklady? Nájomca bude prenajaté auto používať pri presunoch na stavbách a prevoze materiálu podľa potreby. Nájomca má všetky náklady v cene mesačného paušálu. Môžeme takto postupovať a účtovať spotrebovanú PHL?

Predlženie zmluvy na dobu určitú

ID4339 | | Ing. Iveta Matlovičová

Chcela by som poradiť ohľadom predĺženia zmluvy. Po odchode zamestnankyne na materskú sme vzali na administratívne práce inú pracovníčku, ktorá ma dohodnutú zmluvu na dobu určitú - 1 rok do 31.12.2022. Môžeme jej teraz predĺžit zmluvu na 2 roky (s uvedením, že ide o zastupovanie počas MD, RD)? Pôvodne sme do zmluvy totiž neuviedli, že ide o zastupovanie.

Uznanie kreditov + príplatok

ID4333 | | Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Na obec bola doručená žiadosť o uznanie kreditov + priložené osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania, kde získala učiteľka MŠ 15 kreditov. V žiadosti bolo priložené aj osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania v rozsahu 50 vyučovacích hodín. Aký príplatok patrí učiteľke za získané vzdelávanie?