Otázky s vecným pojmom: Plat

počet otázok s vecným pojmom : 36Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Výpočet odstupného pre starostku

ID4327 | | Ing. Iveta Matlovičová

Starostka neuspela vo voľbách. Keďže funkciu vykonávala jedno funkčné obdobie, má nárok na odstupné vo výške trojnásobku priemerného mesačného platu. Ako vypočítam výšku odstupného na základe týchto skutočnosti? - starostka bola dlhodobo práceneschopná, a to od 16.11.2021 do 14.11.2022. - HM za 11/2021 – cca 900 Eur bez PN - predpokladaná HM za 11/2022 (po ukončení PN čerpá dovolenku) – 1 200 Eur - ak odstupné bude vyplatené v novembrovej výplate, čiže v decembri, tak priemerný mesačný plat sa vypočíta ako priemer platu za obdobie 11/2021 – 10/2022, čiže z HM cca 900 Eur/12 kal.mesiacov x 3 = 225 eur? (plat starostky k 1.1.2022 po valorizácii 1 999 €).

Odstupné starostovi a odvody z odstupného

ID4303 | | Ing. Iveta Matlovičová

Prosím o výpočet odstupného starostu obce po 3 volebných obdobiach a výšku odvodov do ZP a SP.

Výpočet odstupného pre starostu

ID4301 | | Ing. Iveta Matlovičová

Ako sa vypočíta priemerná mzda pre výpočet odstupného starostu?

Valorizácia vo verejnej správe k 1.7.2022

ID4150 | | Ing. Iveta Matlovičová

Koncom roku 2021 bola prezentovaná 3 % valorizácia platov zamestnancom vo verejnej správe a jednorazová odmena 350 €. Sme príspevková organizácia mesta, na základe akej legislatívnej úpravy môžeme uvedené zrealizovať? 

Prepočítanie platu hlavného kontrolóra

ID3783 | | Mgr. Ladislav Briestenský

Plat starostu sa po zverejnení priemerného zárobku za minulý rok spätne prepočítava od 1. januára. Platí to rovnako aj v prípade platu hlavného kontrolóra?

Mzdy - prenesený výkon

ID3330 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

  1. Zamestnanec obce má  funkčný plat, napríklad 600,00 €, stály  príplatok za prenesený výkon 15 % (90,00 €), 690,00 €. 
  2. Obec dostáva dotácie na prenesený výkon – životné prostredie pre daný rok napr. 100 € (mínus odvody 34,95 %).

Zamestnanec sa podieľa na administratívnych prácach, je možné dať mu odmenu k platu: 690,00 € + 100,00 € (mínus odvody 34,95 %), teda HM 790,00 € ?

 

Zaradenie do platovej triedy

ID3162 | | Zuzana Dianová

Pracovník vykonáva agendu ako samostatný referent na úseku daní a poplatkov, čo je v katalógu zaradené do 9. platovej triedy, ale vykonávajúci pracovník má len úplné stredoškolské vzdelanie. Pravidelne každoročne sa zúčastňuje školení, ale aj napriek vykonávanej činnosti je zaradený v 8. platovej triede. Postupujeme v tomto prípade v súlade s odmeňovaním vo verejnej správe? 

Výpočet platu starostu

ID2659 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Prosím Vás o vysvetlenie, alebo doplnenie výkladu  zákona platného od 1. 1. 2016 o platoch starostov. Medzi mzdovými účtovníčkami sa rozchádzame v tom, že niektoré tvrdia nasledovné:

Starosta má nárok na základný plat podla mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok krát koeficient podľa počtu obyvateľov. Je na obecnom zastupiteľstve, či mu schváli odmenu do výšky 70 %.

Podľa nového  má sa im ten základný plat  automaticky navýšiť podľa novej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2015 (bez toho samozrejme, že by to schvaľovalo zastupiteľstvo)?

Sprístupnenie informácie

ID2528 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Možno podľa zákona o sprístupnení informácií požadovať kópiu pracovnej zmluvy, náplne pracovníkov obce, plat hlavného kontrolóra, plat starostu obce hrubý aj čistý príjem za každý mesiac, zostatky na účtoch za každý mesiac, uznesenia zápisnice.

Zmena štruktúry príspevkovej organizácie

ID2458 | | Mgr. Ladislav Briestenský

Uznesením zastupiteľstva sa ruší príspevková organizácia mesta a jej činnosť prechádza do štruktúry mestského úradu – oddelenie kultúry. Z uvedeného dôvodu sa niektorým zamestnancom bývalej príspevkovej organizácie bude podstatne meniť aj pracovné zaradenie a pracovná náplň. Je na základe uvedeného možná aj zmena platového zaradenia?