Otázky v kategórii: Mzdy

počet otázok v kategórii: 237Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Výpočet platu úväzkového starostu

ID69 | | Ing. Mária Šulavíková

Starosta vykonáva funkciu na skrátený pracovný úväzok. Podľa počtu obyvateľov je zaradený do platovej skupiny 1. do 500 obyvateľov (1,65–násobok). Priemerná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2009 na základe údajov Štatistického úradu SR je 744,50 €.

I. alternatíva výpočtu:

744,50 € x 1,65 násobok = 1 228,425 €, po zaokrúhlení na celé euro nahor = 1 229 € x 0,5 (úväzok) = 614,50 €.

II. alternatíva výpočtu:

744,50 € x 1,65 násobok = 1 228,425 € x 0,5 (úväzok) = 614,2125 €, po zaokrúhlení na celé euro nahor = 615 €.

Ktorá z uvedených alternatív je správna z hľadiska zaokrúhľovania?

Nárok na daňový bonus vylúčenie dieťaťa zo štúdia

ID42 | | Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

Daňovníčka má dieťa - syna, ktorý navštevoval vysokú školu v Žiline od roku 2007, avšak v roku v máji 2010 bol zo štúdia vylúčený, nakoľko neurobil skúšku z druhého ročníka. Dňa 17. augusta 2010 bol rozhodnutím prijatý na vysokú školu v Ostrave do prvého ročníka. Bol prijatý na kombinované štúdium. Daňovníčka je zamestnaná a od 1. 1. 2010 do 31. 8. 2010 si uplatňovala na syna daňový bonus. Môže si na syna uplatniť tento daňový bonus na celý rok alebo v akom časovom pásme?

Čerpanie sociálneho fondu

ID40 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Existuje postup ako čerpať sociálny fond? Organizácia nemá zástupcu zamestnancov, odborovú organizáciu ani kolektívnu zmluvu. Vytvára sociálny fond a plánuje ho v celej výške minúť na vianočnú večeru. Je takéto čerpanie v poriadku? Môže zamestnávateľ neprispievať na stravu, ale minúť sociálny fond len na kultúrne podujatie?

Odstupné zamestnanca

ID39 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Zamestnanec pracuje v organizácii 10 rokov a súčasne poberá 5 rokov aj starobný dôchodok. Písomne požiadal o rozviazanie pracovného pomeru dohodou zo zdravotných dôvodov. Pri žiadosti o rozviazanie pracovného pomeru je priložené lekárske potvrdenie, že nemôže vykonávať nočné služby. Má zamestnanec nárok na odstupné, keď požiadal o rozviazanie pracovného pomeru?

Vymeriavací základ na účely materskej dovolenky

ID32 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Firma má zamestnankyňu, ktorá je živnostníčkou a od 1. 11. 2010 sa zamestnala vo firme. Predpokladaný termín pôrodu má 1. 12. 2010. Aký bude jej vymeriavací základ na účely materskej dovolenky a aké bude rozhodujúce obdobie?

Zriadenie dvojzmennej prevádzky

ID31 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Kedy vzniká povinnosť zriadenia dvojzmennej prevádzky a aké povinnosti pri jej zriadení vyplývajú zamestnávateľovi voči zamestnancom a voči inštitúciám?

Zdanenie príjmu

ID27 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločenstvo vlastníkov bytov (SVB) poverilo vykonaním služby (inštalácia nových schránok, a pod.) občana, ktorý je zamestnaný a má príjem zo závislej činnosti. Za túto službu mu SVB schválilo finančnú odmenu. Je SVB povinné uzatvoriť s občanom písomnú dohodu o vykonaní práce alebo postačuje zápis zo zasadnutia SVB, v ktorom je tento stav uvedený ? Je občan povinný priznať príjem a odviesť z neho daň?