Otázky s vecným pojmom: Poukážky a reklamné akcie

počet otázok s vecným pojmom : 6Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Darčekové poukážky

ID2923 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť s r. o., platiteľ DPH predáva svoje vlastné darčekové poukážky. Spoločnosť sa zaoberá predajom tovaru s 10 % aj 20 % DPH, prevádzkuje 2 e-shopy a predajňu. Rozhodla sa vydať dva typy poukážok. Jeden na nákup celého sortimentu predajne a e-shopu č. 1 a druhý typ poukážky na nákup celého sortimentu e-shopu č.2.

1. Dajú sa chápať tieto poukážky ako viacúčelové poukážky, t. j. budú považované za za prostriedok, ktorý nahrádza peniaze a na žiadnom stupni sa nezdaňuje DPH? DPH sa odvedie až v deň dodania tovaru a poukážka bude vystupovať ako platidlo bez DPH ?

2. Je možné pri predaji poukážok poskytnúť zľavu (množstevný rabat) – t. j. predať poukážky pod ich pod ich menovitú hodnotu? Na základe evidenčného čísla poukážok by Spoločnosť vedela identifikovať poukážky predané s rabatom. DPH pri predaji tovaru a platbe poukážkou predanou s rabatom odvedie Spoločnosť z plnej hodnoty tovaru, alebo je možné uplatniť zníženie základu dane a DPH o poskytnutý rabat?

Reklamné darčekové poukážky

ID2342 | | Ing. Lucia Vanková

Spoločnosť zaoberajúca sa predajom farieb vyhlásila pre odberateľov svojho tovaru motivačný program (súťaž), cieľom ktorého je udržať, resp. zlepšiť svoje postavenie na trhu a podporiť predaj svojho tovaru. V rámci tohto motivačného programu dostanú odberatelia po splnení vopred stanovených obchodných podmienok - zakúpenie určitého množstva a druhu tovaru - ako odmenu darčekové reklamné poukážky Le cheque déjeuner v určitých hodnotách. Sú náklady vynaložené na nákup týchto poukážok uznaným daňovým nákladom (nie ako reklamné predmety) v zmysle § 19 ods. 2 písm. k) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.?

Odovzdané ceny výhercom vo vzťahu k DPH

ID2121 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

Ako výhru za účasť v súťaži za nákup našich výrobkov poskytujeme výhercom naše vlastné výrobky (ich hodnota nepresiahne 17 €/ks), nakupované tovary, resp. pobytové poukazy do hotelových komplexov. Nakupované ceny do súťaže (tovar), ako aj poukazy nakupujeme s DPH, ktorú si nárokujeme, t. j. odpočítavame na vstupe. Máme povinnosť odviesť DPH z odovzdaných cien do súťaže, pokiaľ je toto bezodplatné dodanie tovaru / služby na podporu predaja našich výrobkov, t. j. na podnikateľské účely?

Darčekové poukazy obchodným partnerom

ID2088 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Slovenská s. r. o. nakúpi pre svojich obchodným partnerov darčekové poukazy do thermal parku. Je tento výdavok daňovým výdavkom? Ako túto skutočnosť zaznamenať v podvojnom účtovníctve?

Úhrada faktúry za tovar a ERP

ID1904 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Dodávateľ ALFA s.r.o., vystavila odberateľovi BETA s.r.o., faktúru za predaj tovaru. Môže odberateľ BETA s.r.o., uhradiť dodávateľovi ALFA s.r.o., faktúru za predaj tovaru stravovacími a darčekovými poukážkami? Ak áno, vzniká dodávateľovi ALFA s.r.o., povinnosť evidovať túto úhradu cez elektronickú registračnú pokladnicu?

Zaúčtovanie benefitu vo forme poukážok

ID1130 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Ako zaúčtovať preberací protokol benefitov získaných vo vernostnom programe formou poukážok. Benefit je za rok 2011 a poukážky sme dostali v roku 2012. Ako je to s DPH? Môže poukážky použiť na nákup firma pre vlastnú potrebu, alebo ich má dať zamestnancom?