Výpočet odstupného starostu

ID2325 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA | Vytvoriť záložku späť

Výpočet odstupného starostu obce Podľa zákona o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest odstupné predstavuje výšku trojnásobku priemerného mesačného platu starostu, týmto priemerným platom sa rozumie jedna dvanástina súčtu platu za obdobie dvanástich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom vznikla potreba zistenia priemerného mesačného platu. Náš starosta bude odovzdávať funkciu novému starostovi dňa 15.12.2014, teda priemerný plat potrebujeme zistiť k 15.12.2014. V tomto prípade berieme na účely výpočtu priemerného platu obdobie mesiacov 12/2013 až 11/2014, je tento postup správy, nakoľko mesiac 12/2014 nebol ukončený?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár