Otázky s vecným pojmom: príplatok

počet otázok s vecným pojmom : 1Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Odmeňovanie lekárov na APS

ID3230 | | Ing. Iveta Matlovičová

Príspevková organizácia VÚC a zdravotnícke zariadenie, ktoré prevádzkuje ambulancie ambulantnej pohotovostnej služby (APS) zamestnáva lekárov. Podľa § 80 bod 3 zákona 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdrav. starostlivosti: (3) Mzda lekára za hodinu vykonávania zdravotníckeho povolania v pracovnoprávnom vzťahu s organizátorom v ambulancii pevnej ambulantnej pohotovostnej služby ... je 12 €. Zamestnávateľ zamestnávajúci lekára podľa predchádzajúcej vety sa s ním môže dohodnúť aj na vyššej mzde. Odvolávka 60aaa odkazuje na § 118 Zákonníka práce, kde je definovaná mzda ako peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty poskytované zamestnávateľom za prácu. Je táto mzda vo výške 12 € konečná, vrátane príplatkov za soboty, nedele a štátne sviatky? Alebo je povinnosť lekárom slúžiacim na ambulanciách APS odmenu 12 € za hodinu povýšiť o príplatky, keď budú pracovať cez víkendy a štátne sviatky? Pre doplnenie ešte dávam do pozornosti body 1 a 2 rovnakého paragrafu, pri ktorých je pri odmeňovaní lekárov a zubných lekárov pracujúcich v zariadeniach ÚZS odvolávka na § 119 odst. 3 Zákonníka práce.