Otázky s vecným pojmom: Nepeňažný príjem zamestnanca

počet otázok s vecným pojmom : 5Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Nepeňažné plnenie a oslobodenie od dane

ID4911 | | Ing. Zita Kajanovičová

Sme základná škola, rozpočtová organizácia.  Kúpili sme zamestnancom zo sociálneho  fondu vitamínové balíčky v hodnote 25 €, ktoré boli dohodnuté v pláne využitia SF. 

Môžem zamestnancom 25 € oslobodiť od dane ako nepeňažné plnenie (zamestnanecký benefit) zo sociálneho fondu a uplatniť tak možnosť nepeňažného plnenia poskytnuté zamestnancovi v úhrnnej sume najviac 500 €?

Úhrada zo sociálneho fondu + zdaňovanie

ID4845 | | Ing. Eva Gášpárová

Riaditeľka ZŠ chce svojim zamestnancom kúpiť k Vianociam darčekové balíčky (kávu, čaj, med, atď). Je možné ich hradiť zo sociálneho fondu? Akou formou ich bude zdaňovať? Sú dva spôsoby:

  1. Príde faktúra od dodávateľa, a tú uhradí zo soc. fondu v celkovej sume. V tomto prípade musí každý balíček v hodnote napr. 30 € konkrétnemu zamestnancovi zdaniť vo výplate?
  2. Príde faktúra od dodávateľa, a tú uhradí z vlastných zdrojov v celkovej sume. V tomto prípade nemusí balíčky zdaňovať vo výplate zamestnanca?

Správne to chápeme?

Kedy je úhrada zo soc. fondu oslobodená od dane? A keď je oslobodená od dane, ako sa to rieši, kde sa to eviduje?

Zdaňovanie nepeňažného príjmu konateľa

ID4771 | | Ing. Anton Kolembus

Obchodná spoločnosť sro (neplatca dph) obstarala na podnikateľské účely v roku 2023 automobil v hodnote do 15 000€ a zaradila ho do majetku spoločnosti. Konateľ spoločnosti nepoberá žiaden peňažný príjem z titulu výkonu funkcie, a ani žiaden ďalší peňažný príjem zo spoločnosti. Avšak, daný konateľ počas roka využíval automobil na súkromné účely. Počas využitia automobilu na súkromné účely si konateľ spoločnosti hradil výdavky na pohonné hmoty z vlastných peňazí. Vznikol v takomto prípade počas roka konateľovi spoločnosti nepeňažný príjem? Ak áno, akou formou má byť konateľ spoločnosti informovaný o výške nepeňažného príjmu? Je takýto nepeňažný príjem konateľa predmetom dane z príjmu, ktorý si konateľa vysporiada sám vo vlastnom daňovom priznaní?

Odpočet DPH

ID4343 | | Ing. Marián Drozd

Nakúpili sme salonky pre zamestnancov zo sociálneho fondu. Je to potrebné nejak prehnať cez mzdy ako nepeňažné plnenie finančnú čiastku pripadajúcu na jedného zamestnanca, (do 500 € oslobodené) máme nárok na odpočet DPH? 

Parkovanie

ID4305 | | Ing. Zita Kajanovičová

Zamestnanci spoločnosti majú možnosť parkovať bezodplatne na parkoviskách zamestnávateľa počas výkonu práce. Zamestnávateľ si budovy spolu s parkoviskami prenajíma od PO. Zamestnávateľ samozrejme zabezpečuje aj celoročnú údržbu týchto prenajatých parkovísk a budov. Považuje sa na základe uvedeného parkovanie v prípade využitia za nepeňažný príjem zamestnanca podľa § 5 ods. 7 písm. o) Z. z. o dani z príjmov?