Otázky s vecným pojmom: Štipendium

počet otázok s vecným pojmom : 2Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Zdanenie podnikového štipendia

ID2751 | | Ing. Alena Benková

Obchodná spoločnosť sa v záujme zabezpečenia kvalifikovanej pracovnej sily rozhodla poskytovať vybraným študentom vysokej školy podnikové štipendium v poslednom ročníku. Zmluvne ich zaviazala odpracovať po skončení školy minimálne 2 roky v spoločnosti. Podlieha štipendium zdaneniu?

Zdanenie podnikového štipendia

ID1215 | | Ing. Alena Benková

Obchodná spoločnosť sa v záujme zabezpečenia kvalifikovanej pracovnej sily rozhodla poskytovať vybraným študentom vysokej školy podnikové štipendium v poslednom ročníku. Zmluvne ich zaviazala odpracovať po skončení školy minimálne 2 roky v spoločnosti. Podlieha štipendium zdaneniu?