Otázky s vecným pojmom: Odpisy

počet otázok s vecným pojmom : 181Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Zaradenie nehnuteľnosti do používania a náklady na zariadenie vybavenie do kolaudácie.

ID4953 | | Ing. Ondrej Baláž

Spoločnosť obstarala rozostavaný zrub v roku 2021. Stavebné práce, materiál účtujem na obstaranie 042. Koncom roka 2023 spoločnosť začala kupovať nábytok ( kompletné vybavenie aj s návrhom od dizajnéra) tiež TV, rôzne spotrebiče (pračka, vybavenie kuchyne elektrospotrebičmi a iné drobnosti ako vankúše, periny, obliečky, záclony, garniže, čistiace prostriedky proste všetko pre kompletné užívanie zrubu pre hostí. V 1/2024 je kolaudácia. Ako účtovať do kolaudácie všetky tie nákupy vybavenie, zariadenie nehnuteľnosti? Všetko to budem odpisovať na 1 karte cca 40 rokov? Alebo TV samostatne odpisovať, nábytok – samostatne odpisovať a iné vybavenie budem odpisovať samostatne? Budem to evidovať na účte 042.XXX, lebo o zásobách spoločnosť neúčtuje. Aký je správny postup?

Zaradenie majetku

ID4917 | | Ing. Marián Drozd

V rámci projektu EÚ sme dostali financie na výstavbu penziónu s wellnesom. V projekte máme presne zadefinované, že sauna, vírivka, ochladzovacia nádrž a ratanový nábytok máme zaradiť spolu na účet 022 - samostatné hnuteľné veci. To znemená, že nemôžeme zaradiť zvlášť saunu ako technické zhodnotenie budovy, vírivku zvlášt a atď. Ako by teda bolo správne zaradiť do odpisovej skupiny tento majetok: 1/ zaradiť ho do odpisovej skupiny 6 , ako stavbu alebo 2/ do odpisovej skupiny 2 ako ostatné stroje a zariadenia? 

Zaradenie do odpisovej skupiny

ID4879 | | Ing. Marián Drozd

Do ktorej odpisovej skupiny má daňovník zaradiť autodróm a miniautíčka?

Zmena režimu uplatňovania daňových výdavkov na obstaranie automobilu po skončení ÚO

ID4871 | | Ing. Miroslava Brnová

Slovenská spoločnosť s. r. o. (podnikajúca v segmente poradenských služieb) v roku 2023 obstarala osobné vozidlo v hodnote do 30 000 € a zaradila ho do obchodného majetku. Z rôznych dôvodov sa podnikaniu v danom roku nedarilo, a tak firma v danom roku vozidlo na podnikateľské účely využila len do veľmi malej miery. Avšak, v danom roku využili vozidlo na súkromné účely spoločníci vlastniaci obchodný podiel v spoločnosti. Nakoľko sa v danom roku vozidlo na podnikateľské účely viac-menej nevyužilo, hoci bolo použité na osobné účely vlastníkov - je možné po skončení účtovného obdobia 2023 pri výpočte základu dane spoločnosti, hodnotu odpisov vozidla do daňových výdavkou vôbec nezahrnúť? A naopak, ak v nasledujúcom období (2024 a ďalej) sa bude dané vozidlo na podnikateľské účely využívať napr v 100 % miere, je možné v takom prípade si v danom roku uplatniť 100 % hodnotu odpisov vozidla do daňových výdavkov? Alebo je potrebné pri zaradení vozidla do obchodného majetku vybrať jeden režim uplatňovania si odpisov v daňových výdavkoch a takýto spôsob používať všetky 4 roky?

Odpisovanie inventára

ID4823 | | Ing. Beata Moravcová

Spoločnosť zakúpila do prenajatých priestorov nový nábytok. Nábytok pozostáva zo skríň, stolov, regálov, jeden kus takéhoto nábytku je v rozmedzí 190 € až 560 €. Môžem tento nábytok odpisovať po dobu dvoch rokov, keďže hodnota 1 kusu nepresiahne 1 700 €, alebo ho posudzujem ako inventár a odpisujem v 3-tej odpisovej skupine po dobu 6-tich rokov bez ohľadu na jeho OC?

Automobil a DPH

ID4745 | | Ing. Marián Drozd

SZČO zakúpila do podnikania osobný automobil, pri jeho nákupe krátila DPH na vstupe 80:20 a tak isto krátila všetky náklady súvisiace s jeho používaním vrátane odpisov. K dnešnému dňu je automobil odpísaný. Ako bude postupovať SZČO pri predaji tohto automobilu? DPH na výstupe a daň z príjmu?

FO a prenájom bytu - bytového priestoru vlastnej s.r.o.

ID4703 | | Ing. Marián Drozd

1/ FO kúpila byt (Druh stavby: Bytový dom) FO tento byt na základe Zmluvy o dlhodobom prenájme bytových priestorov dá do nájmu stavebnej spoločnosti s.r.o., platiteľovi DPH (v ktorej je táto FO jediným konateľom a spoločníkom/). Stavebná spoločnosť si tu zriadi svoju prevádzku. Byt potrebuje rozsiahlu rekonštrukciu. Túto rekonštrukciu bytu na základe súhlasu od FO prenajímateľa spoločnosť začne realizovať na svoje náklady. Môže si spoločnosť náklady na opravy a rekonštrukciu dať do nákladov? Môže si uplatniť DPH na VSTUPE - z dokladov za rekonštrukciu bytu? Alebo to je možné iba v Nebytovom priestore? Bude to prevádzka stavebnej spoločnosti, ktorá súvisí s celkovou ekonomickou činnosťou zdaniteľnej osoby / spoločnosti. Predmetný zrekonštruovaný byt bude slúžiť na podnikanie s.r.o. ako ubytovňa pre zamestnancov, kancelária, sklad aj parkovanie. „Takže našej spoločnosti sa netýka § 38 ods. 3 zákona o DPH prenájom bytu je zo zákona oslobodený od dane, nie je možné uplatniť si odpočítanie dane zo žiadnych vstupov, ktoré sa týkajú oslobodeného prenájmu.“ My tam budeme mať prevádzku a fakturovať budeme našu stavebnú činnosť. Teraz máme iba virtuálne sídlo, ale potrebujeme už reálne priestory. Po kompletnej rekonštrukcii musíme potom kolaudovať? Čo ďalej? Na aký účet účtovať úplne všetky bločky za materiál, práce zariadenie/ vybavenie do kompletnej rekonštrukcie? Do akej odpis. skupiny to zaradím. Musím to niekde ohlasovať? / Mestu, DÚ .... Na čo nezabudnúť pri takomto type dlhodobého prenájmu? Ako určiť správne cenu za prenájom?

Zaraďovanie závlahového systému

ID4675 | | Tatiana Macháčová

Do ktorej odpisovej skupiny mám zaradiť závlahový systém, ak tam mám rôzne položky - (ponorné čerpadlo, betónové nádrže, armatúrna šachta). Je to stavba - 5. odpisová skupina, alebo môžem do 4. odpisovej skupiny?

Odpisová skupina kamerového systému

ID4539 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť pre potreby ochrany majetku obstarala kamerový systém, ktorý pozostáva z TV, materiál + práca v celkovej výške 3 226,25 €. Kamerový systém bol inštalovaný na prenajatej nehnuteľnosti. Do akej odpisovej skupiny a KP sa má zaradiť tento samostatný hmotný majetok na daňové účely?

Preradenie HIM do s.r.o.

ID4449 | | Ing. Ondrej Baláž

FO, účtujúca v PÚ otvorila novú s.r.o. a prechádza od nového roku na s.r.o. Ako FO mala majetok, ktorý bol už čiastočne odpísaný. Ako ukončiť účtovanie DHM vo FO a ako začať v s.r.o.? Vo FO tam ukončenie – vyradenie (nepredáva sa) a v s.r.o. zadám tie isté údaje ako na začiatku? Celkovú sumu bez DPH? A po druhé, ak už je majetok odpísaný, zaevidujem ho do s.r.o s 0 stavom?