Otázky s vecným pojmom: Dôchodok

počet otázok s vecným pojmom : 28Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Invalidný dôchodok a zápočet rokov

ID3969 | | JUDr. Simona Laktišová

Chcel by som sa informovať ohľadom starobného dôchodku a zápočtu odpracovaných rokov invalidného dôchodcu. Ak invalidný dôchodca nie je zamestnaný, nepracuje, je na úrade práce, počítajú sa mu roky, ktoré je ako invalidný dôchodca na úrade práce do odpracovaných rokov pre výpočet starobného dôchodku?

Súbeh invalidného poistenia a dobrovoľne poistená osoba

ID3678 | | JUDr. Zuzana Macková, PhD.

Ak nastal prípad súbehu invalidného dôchodku (ID) a platenia poistného ako dobrovoľne poistenej osoby (DPO): - od ktorého roku nie je možný súbeh ID a DPO (je možné, že prišlo k súbehu ID a DPO v dlhšom časovom horizonte) - akým spôsobom je možné požiadať Sociálnu poisťovnu o vrátenie celej sumy poistného platenej DPO v minulosti, kedy nastal takýto súbeh (kam adresovať danú žiadosť). Prepokladám, že ak nastal súbeh, ktorý nie je možný zo zákona, tak uvedené platby poistného by mali byť vyplatené späť. Ak sa zruší štatút DPO u takejto osoby (keďže nie je možný súbeh) má to dopad na celkovú výšku dôchodku v budúcnosti? (mzdový osob.bod a pod...)

Nárok na odchodné

ID3462 | | Ing. Iveta Matlovičová

Pracovník sa stal starobným dôchodcom v roku 2015, ale jeho pracovný pomer trvá do 31. 8. 2019, ktorý ukončuje dvojmesačnou výpovednou dobou. Má tento pracovník nárok na odchodné a v akej výške?

Odchod do dôchodku v s.r.o.

ID2450 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Ake povinnosti vyplývajú konateľovi dvojosobovej s.r.o. v pripade, že chce odísť do dôchodku. Ide o s.r.o., kde sú dvaja konatelia s podielom 50:50.

Zaměstnání invalidního důchodce

ID2322 | | Ing. Iveta Matlovičová

Prosím o informaci, jaké daňové výhody má pro zaměstnavatele zaměstnání invalidního důchodce a současně jaké výhody (úlevy) má samotný zaměstnanec.

Ukončenie funkcie starostu a pracovného pomeru

ID2254 | | Ing. Iveta Matlovičová

Vykonávam funkciu starostu obce a predtým predsedu MNV. Uvoľnený na výkon verejnej funkcie som od 1. 2. 1980, teda takmer 35 rokov. Keďže mám 63 rokov (som poberateľom starobného dôchodku), rozhodol som sa nekandidovať v tohtoročných komunálnych voľbách. S ukončením výkonu mojej funkcie je mi jasné len vo veci 3-mesačného odstupného.

Ukončením výkonu verejnej funkcie starostu mi nekončí pracovný pomer, ktorý mi stále trvá u pôvodného zamestnávateľa (Technická univerzita Zvolen). Ako mám postupovať, keď nie je reálne nastúpiť na pôvodné pracovisko, pretože nepredpokladám, že pôvodné pracovné miesto ešte existuje a ani už nemám záujem pracovať v trvalom pracovnom pomere. S tým súvisí aj môj nárok na odchodné, ktoré mi doposiaľ nebolo vyplatené a mám obavy, že už ani nebude.

Tak po 35 rokoch vo verejnej funkcii dostanem 3-mesačné odstupné, akoby som robil 5 rokov ako zamestnanec vo verejnom záujme. Považujem to za diskriminačné a značne nespravodlivé. Pokiaľ by bolo možné, chcem Vás požiadať o radu, ako postupovať po skončení funkcie starostu:

  • nástup na pracovisko u pôvodného zamestnávateľa, s ktorým mám stále platnú pracovnú zmluvu,
  • spôsob ukončenia pracovného pomeru so zamestnávateľom z pohľadu výhodnejšieho postupu pre mňa,
  • ako a u koho si uplatniť odchodné a z čoho sa bude vypočítavať?

SZČO-poberateľ starobného dôchodku a nezdaniteľná čiastka

ID2079 | | Ing. Iveta Matlovičová

SZČO - podnikateľ od 4. 6. 2013 začal poberať starobný dôchodok (naďalej je SZČO). Môže si v daňovom priznaní za rok 2013 uplatniť nezdaniteľnú čiastku za celý rok, teda vo výške 3 735,94?

Nárok na odpočítateľnú položku

ID2074 | | Ing. Iveta Matlovičová

Som zamestnaná na plný úväzok, mám nárok na odpočítateľnú pložku na manžela, ktorý je tiež zamestnaný na plný úväzok, ale v roku 2013 pracoval len od 1. 1. 2013 do 8. 2. 2013, od vtedy je po operácii na dlhodobej PN s vymeriavacím základom 7 € na deň. Manžel zatiaľ nepoberá žiadny dôchodok, na invalidný má podanú žiadosť od 11/2013. Keďže jeho príjem za rok 2013 nie je ani na lieky a prežitie, mám nárok aspoň na odpočitateľnú položku?

Nárok na odchodné

ID1892 | | JUDr. Zuzana Macková, PhD.

Má nárok zamestnanec na odchodné - požiadal o dôchodok, ale pracovný pomer neskončí bude pokračovať, len požiada i o dôchodok a v akej výške násobku mzdy, alebo musí ukončiť pracovný pomer a opäť nastúpi do PP , je tam nejaká doba medzi ukončením a nástupom PP?

Poberateľ starobného dôchodku a daňové priznanie

ID1207 | | Ing. Alena Benková

Sčítací komisár, ktorý k 1. januáru 2011 bol poberateľom starobného dôchodku, obdržal v roku 2011 od mestského úradu v súvislosti so sčítaním obyvateľstva odmenu 300 EUR, z ktorej bola zrazená preddavková daň. Môže žiadať vrátiť zrazený preddavok na daň?