Otázky a odpovede


Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Prevod obchodného podielu

ID4939 | | Ing. Marián Drozd

Konateľ s. r. o. previedol 55 % podiel bezodplatne na svojho syna - zamestnanca s. r. o. Je potrebné o tejto zmene účtovať? Má to nejaký vplyv z hľadiska zdanenia? Na budúci rok chce konateľ znížiť ZI na minimálnu sumu a započítať si ho s pôžičkou. Keďže už časť previedol na svojho syna, je možné aj tento podiel započítať, alebo môže len svoj a synov podiel by mu mal vyplatiť?

Prevádzková doba herne v obci

ID5087 | | JUDr. Jozef Tekeli

Zákon o hazardných hrách hovorí o tom, že herňa musí byť zatvorená od 03:00-10:00 h. Je možné, aby obec VZN upravila prevádzkový čas herne napr. 12:00 - 01:00 h? alebo podľa zákona musí mať prevádzkovú dobu od 10:00 h - 03:00 h? 

Daňové odpisy prenajímaného BEV

ID5075 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť s r. o. prenajíma osobný automobil - elektromobil (OC = 50 000 €). Príjem z dlhodobého prenájmu je 10 800 €/rok,. základ dane vykázaný v daňovom priznaní bude predpokladajme 7 000 €/rok. Ako môže elektromobil daňovo odpisovať?

Pracovný pomer pre študenta s dennou, individuálnou formou študia

ID5007 | | JUDr. Marek Švec

Chceli by sme zamestnať na TPP zamestnanca, ktorý má ešte stále štatút študenta dennej formy ale individuálne štúdium. ( v r. 2024 končí bakalárske štátnice) Prosím, ako si viem s týmto prípadom poradiť? Môže byť na zamestnaný na pracovnú zmluvu alebo len na dohodu. Ak na dohodu, ktorá je najvýhodnejšia? S novým potencionálnym zamestnancom máme dohodnuté mesačné ohodnotenie, ktoré chceme dodržať. Ak by študent nemohol získavať mesačnú odmenu až v takej výške, viem mu odmenu doplatiť, aby to bolo v súlade so zákonníkom?

Evidencia a zaradenie majetku v spoločnosti

ID5079 | | Ing. Ondrej Baláž

Spoločnosť investovala - obstarala si novostavbu rekreačného domu - nehnuteľnosť, za účelom ďalších výnosov. Ako správne postupovať a účtovať na účet 042? V roku 2023 sa obstarávali stavebné práce, nábytok, rôzne elektro spotrebiče, vybavenie kuchyne ako hrnce, rôzne drobnosti, periny, matrace, obliečky, čistiace potreby, vysávač, mop, tiež boli rôzne poplatky - kolky, poistenie nehnuteľnosti a rôzne iné drobnosti. Kolaudácia bola v 2/2024. Používať to začneme od 1. 6. 2024. Vtedy to aj zaradím a začnem odpisovať? Všetko to bude na účte 042.100, zaradím to a 40 rokov to budem odpisovať? Alebo to musím rozdeliť a stavebné práce - nehnuteľnosť odpisovať osobitne, nábytok 6 rokov osobitne, elektro spotrebiče 4 roky osobitne, drobné vybavenie osobitne, Aký je správny postup?

Účtovanie obytného kontajnera v obci.

ID5083 | | Terézia Urbanová

Obec kúpila obytný kontajner, ktorý bude slúžiť pre MO a PS v obci. Ako máme správne zaúčtovať a zaradiť do majetku tento kontajner?

Energetický certifikát a rozpočtová položka

ID5069 | | Tatiana Macháčová

Chceli by sme sa poradiť ohľadom správnej rozpočtovej položky na dopracovanie energetického cerfifikátu k projektovej dokumentácii. Je správne, ak sa použije rozpočtová položka projektová dokumentácia "716"?

Dioptrické okuliare ako výdavok a daňový dopad u zamestnávateľa a zamestnanca

ID5077 | | Ing. Marián Drozd

Zamestnanec pracuje u zamestnávateľa nepretržite 10 rokov v kancelárii so zobrazovacou jednotkou. Počas tohto obdobia sa mu postupne zhoršuje zrak, zvyšujú sa mu dioptrie, o čom svedčia pravidelné kontroly u očného lekára. Je pre uplatnenie nároku zamestnanca u svojho zamestnávateľa na preplatenie výdavkov na nové dioptrické okuliare postačujúca lekárska správa o zmene dioptrie, predpis nových okuliarov a potvrdenie o vyhotovení nových okuliarov? Je postačujúce pre zamestnávateľa mať takto upravenú svoju povinnosť a nárok zamestnanca vo svojom vnútornom predpise, aby si mohol uplatniť výdavok na okuliare preplatený zamestnancovi? Je potom takto vnútorne upravená povinnosť zamestnávateľa daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 2 písm. a) bod 1 alebo 2 zákona o dani z príjmov? Je takýto výdavok preplatený zamestnancovi jeho zdaniteľným príjmom zo závislej činnosti? Prípadne, je možné na tento spôsob plnenia zamestnávateľom zamestnancovi uplatniť ustanovenie § 5 ods. 7 písm. o) zákona o dani z príjmov?

Elektronické zasielanie faktúr a upomienok obcou občanom

ID5061 | | Klára Klabníková

Chcela by som sa informovať, či môžeme ako obec zasielať občanom doklady elektronicky (za obedy, nájmy, upomienky) z nášho ekonomického SW, a teda nie cez registratúru či oficiálne evidenčné portály obce. Faktúra by bola, samozrejme, zašifrovaná a s občanmi by sme mali podpísané súhlasy so zasielaním elektronickej faktúry, kde by bola uvedená mailová adresa odberateľa. V akom prípade by sa dali takýmto spôsobom zasielať faktúry (potreba vypracovať internú smernicu? oznam na webovej stránke ?.....), nakoľko by sme radi ušetrili čas a peniaze za klasické posielanie dokladov poštou a neboli v rozpore s legislatívou. 

Prenájom auta s OC vyššou ako 48 000 €

ID5073 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť s. r. o. prenajíma osobný automobil - elektromobil (OC = 50 000 €). Ročný príjem z dlhodobého prenájmu je 10 800 € - aký veľký ročný daňový odpis si môže (prenajímateľ) uplatniť? = 10 800 € do výšky príjmu z prenájmu? - časť daňového odpisu, kt.si nemohla uplatniť v čase odpisovania majetku si môže uplatniť aj v ďalších rokoch? (za predpokladu, že bude prenájom pokračovať) napr. :

  • 1. rok 10 800
  • 2. rok 10.800
  • 3.rok 10.800
  • 4.rok 10.800
  • 5.rok 6.800

Predpokladajme, že vykázaný základ dane v daňovom priznaní bude 7 000 €.