Otázky v kategórii: Obchodné právo

počet otázok v kategórii: 105Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Odlúčené pracovisko

ID1021 | | Ing. Peter Aron

Môže pracovať zamestnanec na pracovisku sám? Ak môže, kto a ako často ho má kontrolovať aby boli splnené požiadavky BOZP? Čo je odlúčené pracovisko (podľa zákona, vyhlášky a nariadenia vlády)?

Povinnosti advokáta

ID401 | | doc. JUDr. Alena Pauličková, PhD.

Nie sme spokojní s poskytovaním právneho poradenstva advokátom, pretože si riadne neplní svoje povinnosti a v poslednom čase už prakticky iba posiela faktúry bez toho, aby pre nás vykonával nejaké služby.

Vopred nás tiež neinformoval o tom, koľko bude stáť právna pomoc. Aké sú povinnosti advokáta voči klientom?

Audit v akciovej spoločnosti

ID106 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Akciová spoločnosť   má dvoch akcionárov – manželov. Už roky  spoločnosť neplní ani jednu z podmienok pre povinnosť auditu podľa § 19 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p., ale musí  audit robiť kvôli tomu, že je  akciová spoločnosť. Podľa niektorých zdrojov už od 1. 1. 2010 audit nie je povinný, ak nie sú splnené spomínané podmienky inde sa naopak píše že povinnosť naďalej ostáva.

Kompenzácia záväzkov a pohľadávok

ID29 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Ako účtovať kompenzáciu záväzkov a pohľadávok, tzv. trojzápočet?