Otázky s vecným pojmom: Transformácia spoločnosti

počet otázok s vecným pojmom : 1Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Optimalizácia daňového zaťaženia

ID143 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Podnikateľ – fyzická osoba, účtuje v jednoduchom účtovníctve, chce svoje podnikanie pretransformovať na s. r. o. formou predaja spoločnosti k 31. 7. 2010. Podnikateľ vykázal nasledujúce výsledky svojej činnosti:

  • zásoby 17 000 €,
  • pohľadávky 46 000 €,
  • dlhodobý hmotný majetok v zostatkovej cene 3 600 €,
  • hotovosť 7 000 €,
  • bankový účet – kontokorentný 3 100 €,
  • úver 9 000 €,
  • krátkodobý majetok 5 200 €,
  • záväzky 68 000 €.

Čisté obchodné imanie je záporné.

Ako možno optimalizovať daňové zaťaženie? Ako presne treba upraviť základ dane pri predaji a následne ukončení činnosti ako samostatne zárobkovo činná osoba?