Otázky v kategórii: Verejná správa

počet otázok v kategórii: 855Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Reklama na webe obci

ID4769 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Existuje právny predpis, ktorý by bránil obci, zverejniť na svojom webovom sídle reklamu tretích osôb. 

Ocenenie darovaného DHM v obci

ID4747 | | Terézia Urbanová

Obec prijala dar - menšia budova. Nevie, akým spôsobom ho oceniť a tiež ako ho zaúčtovať do účtovníctva. Účtovala 042 / 384 v nejakej cene 021 / 042 551 / 081 384 / 694 je to správne?

Aké reformy prešli alebo sú naplánované v štátoch V4 od roku 1999 čo sa týka deľby kompetencií medzi štátom a miestnou územnou samosprávou

ID4757 | | redakcia OaO Wolters Kluwer

Aké reformy prešli alebo sú naplánované v štátoch V4 od roku 1999 čo sa týka deľby kompetencií medzi štátom a miestnou územnou samosprávou

Deľba kompetencii medzi štátom a miestnou územnou samosprávou v krajinách V4

ID4751 | | redakcia OaO Wolters Kluwer

Potreboval by som deľbu kompetencií v rámci krajín V4 ako vyplýva z názvu , samozrejme za každú krajinu zvlášť. Potrebujem čím viac info teda dobré by boli aj zdroje. ak je možné aj Pojmy a princípy deľby kompetencií Princíp spravodlivej deľby moci Princíp nedelenia zodpovednosti Princíp subsidiarity Decentralizácia a jej členenie

Prenájom alebo služba

ID4699 | | Tatiana Macháčová

Mesto poskytuje občanom mesta: poskytnutie/použitie/prenájom chladiaceho zariadenia v Dome smútku, poskytnutie Domu smútku na obrad. Je to služba alebo prenájom? 318 účet alebo 378? 602 alebo 648? EK 223001predaj služieb alebo 212003, 212004? Podobne poskytujeme priestor kultúrneho domu na vystúpenia, akcie. Ide o prenájom alebo službu (poskytnutie, použitie)?

Financovanie MŠ a ŠJ

ID4681 | | Tatiana Macháčová

Sme obec, ktorá v rámci originálnych kompetencií zriaďuje materskú školu (MŠ) a školskú jedáleň (ŠJ) pri základnej škole (ZŠ). Súčasťou MŠ nie je školská jedáleň, deti chodia na stravu do ŠJ, ktorá je pri ZŠ. Vzhľadom na to, že v koeficiente pre MŠ (príloha č. 3 nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z.) je zohľadnené aj stravovanie detí MŠ, zaujímalo by nás ako vypočítame z dotácie na MŠ časť, ktorú presunieme do rozpočtu ŠJ, ktorá pripravuje stravu pre MŠ?

Prevádzkový poriadok

ID4705 | | Ing. Patrik Nohavica

V rozpočtovej organizácii bolo realizované nové vykurovanie objektu plynom. K obsluhe plynového kotla je potrebné vypracovať Prevádzkový poriadok pre nízkotlakovú kotolňu na plynné palivo. Mohli by ste uverejniť vzor takéhoto poriadku?

Zaraďovanie závlahového systému

ID4675 | | Tatiana Macháčová

Do ktorej odpisovej skupiny mám zaradiť závlahový systém, ak tam mám rôzne položky - (ponorné čerpadlo, betónové nádrže, armatúrna šachta). Je to stavba - 5. odpisová skupina, alebo môžem do 4. odpisovej skupiny?

Spotreba PHL

ID4697 | | Ing. Marián Drozd

Chcela by som sa opýtať, akým spôsobom sa vypočíta spotreba PHL metódou plnej nádrže.

Archeologický výskum

ID4695 | | Tatiana Macháčová

Obec plánuje výstavbu zberného dvora a Krajský pamiatkový ústav vydal rozhodnutie o potrebe vykonania záchranného archeologického výskumu za účelom záchrany archeologických nálezov. Budú tieto výdavky na výskum súčasťou obstarania zberného dvora?