Otázky s vecným pojmom: Daň z pridanej hodnoty

počet otázok s vecným pojmom : 583Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Odpočítanie dane pri predaji automobilu

ID703 | | Ing. Zdenka Jablonková

Platiteľ dane kúpil v roku 2008 osobný automobil patriaci do kategórie M1, pri ktorom nemohol odpočítať daň, pretože to zákon o DPH v znení účinnom do 31. decembra 2009 neumožňoval. V roku 2010 predá tento automobil inému platiteľovi dane, ktorý prevádzkuje autobazár, za cenu 10 000 € s oslobodením od dane [§ 85i ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH")].

Odpočítanie dane pri kúpe a predaji automobilu

ID702 | | Ing. Zdenka Jablonková

Platiteľ dane kúpil v novembri 2009 osobný automobil patriaci do kategórie M1 za cenu 23 800 €. Sumu dane 3 800 € platiteľ dane nemohol odpočítať, pretože to zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. v znení účinnom do 31. decembra 2009 neumožňoval. Platiteľ dane predá tento automobil v marci 2010 inému platiteľovi dane za cenu 15 000 € s oslobodením od dane podľa § 85i ods. 2 cit. zákona. Ako bude postupovať z pohľadu DPH?

Uzávierková účtovná operácia znižujúca daňové výdavky u podnikateľa – platiteľa DPH

ID585 | | Ing. Jarmila Strählová

Podnikateľ, ktorý je od 1. 2. registrovaný ako platiteľ dane z pridanej hodnoty, si uplatnil v prvom daňovom priznaní DPH odpočet DPH zo zásob tovaru. Výšku zásob zistil z inventúry, ktorú vykonal ku dňu registrácie. Výška odpočítanej DPH zo zásob ku dňu registrácie bola 1 900 €. Ako zaúčtuje DPH zo zásob, ktorú si uplatnil v daňovom priznaní DPH ako odpočet, v peňažnom denníku?