Otázky s vecným pojmom: Jednoduché účtovníctvo

počet otázok s vecným pojmom : 123Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Ako je možné odpísať nevymožiteľnú pohľadávku v jednoduchom účtovníctve?

ID1974 | | Ing. Beata Moravcová

Firma, ktorá nezaplatila faktúry zanikla, exekútor pohľadávku neprijal s tým, že táto je už nedobytná, ako je možné ju odpísať z účtovníctva?

Aplikácia zákona o ochrane osobných údajov podnikateľa

ID2050 | | JUDr. Tatiana Mičudová

Vedeli by ste mi, prosím, vysvetliť ako má podnikateľ postupovať pri dodržaní zákona o ochrane osobných údajov, má sa registrovať, ked si vedie sám účtovníctvo a mzdovú evidenciu pre jedného zamestnanca? Registrovať informačný systém - to je účtovný program ? Máme účtovný program na JÚ a mzdy.

Automobil v bezpodielovom spoluvlastníctve, využívaný jedným z manželov na podnikanie

ID597 | | Ing. Jarmila Strählová

Manželia Karol a Kornélia vlastnia v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov osobný automobil, ktorý kúpili v roku 2008 za 512 142 Sk (17 000 €). Karol, ktorý podniká ako fyzická osoba, zaradil so súhlasom manželky automobil v roku 2008 do obchodného majetku a začal ho zrýchlene odpisovať. Automobil využíva len na podnikanie.

Časové rozlíšenie v jednoduchom účtovníctve

ID1566 | | Ing. Dana Žňavová

Pozná jednoduché účtovníctvo (JÚ) pojem časové rozlíšenie zaplatených výdavkov? Napr. zaplatené havarijné poistenie vozidla, ktoré je zaplatené na obdobie od decmbra 2012 do novembra 2013. Celková suma poistenia bola zaplatená v novembri 2012 cez bankový účet. Treba v závierkových úpravách rozlíšiť poistenie - časť na rok 2012 a časť na rok 2013?

Členský príspevok

ID2889 | | Ing. Marián Drozd

Podnikateľ účtujúci v jednoduchom účtovníctve zaplatil 5. 1. 2016 členský príspevok do Slovenskej komory lekárov na rok 2016. Tento príspevok je výdavkom ovplyvňujúcim základ dane. Zároveň však 30. 12. 2016 zaplatil príspevok do Slovenskej komory lekárov na rok 2017. Prosím Vás, príspevok na rok 2017 je výdavkom ovplyvňujúcim základ dane v roku 2016? Môže účtovať v rámci jedného účtovného obdobia dva príspevky do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane?

Dodatočné DPFO priznanie FO

ID4066 | | Ing. Anton Kolembus

Živnostník musí podať dodatočné daňové priznanie za rok 2020. V riadnom daňovom priznaní 2020 uplatňoval jednoduché účtovníctvo. V dodatočnom daňovom priznaní môžeme uplatniť daňovú evidenciu? (Proste označiť v priznaní, že sme uplatnili daňovú evidenciu - § 6 ods. 11, t. j. nie jednoduché účtovníctvo).

Evidencia premlčaných pohľadávok v JÚ

ID513 | | Ing. Jarmila Strählová

Ak má jednoduché účtovníctvo verne zobrazovať majetok fyzickej osoby, je treba premlčané pohľadávky vylúčiť z evidencie knihy pohľadávok a viesť ich v oddelenej evidencii? Na pokyn jedného školiteľa som ich vyradila, sú premlčané viac ako 5 rokov a v daňovom priznaní boli pripočítané a aj odpočítané bez dopadu na daňový základ. Je to tak správne?

Finančný (prenájom) lízing luxusného automobilu

ID4099 | | Ing. Anton Kolembus

Podnikateľ FO, neplatiteľ DPH obstaral luxusný automobil v cene 70 000 € prostredníctvom finančného prenájmu.  Ako mám zaúčtovať nultú splátku? Je DPH z prvej zvýšenej splátky plne uznaným výdavkom ovplyvňujúcim základ dane aj pri luxusných automobiloch?

Inventarizácia v jednoduchom účtovníctve

ID583 | | Ing. Jarmila Strählová

Podnikateľka Lea, ktorá prevádzkuje krajčírsku dielňu, musí vykonať k 31. 12. 2009 inventarizáciu. Ako má pri nej postupovať, keď 31. 12. 2009 sa vo firme nepracuje?

Inventúra v JÚ

ID2005 | | Ing. Peter Furmaník

JÚ, SZČO, platiteľ DPH, pri inventúre sme zistili, že nám chýba tovar za 2 000 € a prevyšuje tovar za 1 000 €. (nákupná cena bez DPH). Ako to zaúčtujem v JÚ? Mám opraviť stav na skladových kartách a potom zúčtovať len ten roziel, ktorý vznikne t.j. manko alebo prebytok? Ako sa účtuje manko a ako prebytok?