Otázky s vecným pojmom: Jednoduché účtovníctvo

počet otázok s vecným pojmom : 123Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Zaúčtovanie odpisov automobilu prevedeného do majetku podnikateľa

ID592 | | Ing. Jarmila Strählová

Podnikateľ Kamil, ktorý podniká ako fyzická osoba a účtuje v jednoduchom účtovníctve, obstaral v roku 2009 osobný automobil za 20 000 €, ktorý zaradil do obchodného majetku. Úhradu za automobil previedol takto:

  • 20. 9. 2009 zaplatil do pokladnice dodávateľa preddavok vo výške 5 000 €,
  • 12. 10. 2009 zaplatil prevodom z bankového účtu 15 000 €.

Iné výdavky s obstaraním automobilu nemal.

Odpis automobilu obstaraného v Sk zrýchleným spôsobom

ID591 | | Ing. Jarmila Strählová

Podnikateľka Klára K., ktorá podniká ako fyzická osoba a účtuje v jednoduchom účtovníctve, má v obchodnom majetku zaradený osobný automobil, ktorý obstarala 12. 5. 2007 za 500 000 Sk. Automobil zaradila do 1. odpisovej skupiny s dobou odpisovania 4 roky a začala ho odpisovať zrýchleným spôsobom podľa § 28 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP").

Odpis automobilu obstaraného v Sk rovnomerným spôsobom

ID590 | | Ing. Jarmila Strählová

Podnikateľ Krištof K., ktorý podniká ako fyzická osoba a účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, má v obchodnom majetku zaradený osobný automobil, ktorý obstaral 12. 5. 2008 za 500 000 Sk. Automobil v roku 2008 zaradil do 1. odpisovej skupiny s dobou odpisovania 4 roky a začal ho odpisovať rovnomerným spôsobom podľa § 27 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP").