Otázky s vecným pojmom: Pohonné látky

počet otázok s vecným pojmom : 49Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Paušál 80 % pri aute

ID3600 | | Ing. Anton Kolembus

Podnikateľ (s. r. o.) sa rozhodne, že pri uplatňovaní daňových výdavkov z PHL bude uplatňovať výdavky vo výške 80 %, bez vedenia knihy jázd. Na ostatné náklady súvisiace s prevádzkou auta toto nemá vplyv. Ale ako je to so samotným odpisom auta (nakoľko v zákone je aj klauzula o používaní majetku, ktorý by mohol byť aj osobného charakteru a vtedy zákon hovorí o uplatnení 80 % do daňových nákladov). Odpisovať naďalej môžeme vo výške 100 %?

Zahraničná DPH

ID3482 | | Ing. Marián Drozd

V pokladnici máme 3 tankovania v Nemecku – do osobného auta. Slovenské tankovania účtujeme na 111/211, 343/211. Potom na základe mesačného výkazu o nákupe a spotrebe PHL ide táto PHL do nákladov - 501/111. Neviem však, čo teraz s tou zahraničnou DPH. Účtovať ju na účet 501 priamo v pokladnice, s nejakou inou analytikou? Resp., vôbec je nárok na vrátenie DPH z Nemecka pri PHL do osobných áut? (Ak dobre viem, tak napr. v Rakúsku nie je, Nemecko som ešte neriešila) Ak nie je, tak potom pravdepodobne celé tankovanie by mohlo ísť cez účet 111. 

Nadspotreba pohonných látok a DPH

ID3358 | | Ing. Marián Drozd

Je potrebné po zaúčtovaní nadspotreby pohonných látok na firemné autá upraviť aj DPH (autá sú využívané aj na súkromné účely)?

Kúpa ojazdeného auta a zostatok PHL v nádrži pri kúpe

ID3350 | | Ing. Ondrej Baláž

Sovenská spoločnosť - s. r. o., platiteľ DPH, kúpila ojazdený automobil zo zahraničia. Ako správne zaúčtovať dosť vysoký zostatok PHL (skoro plná nádrž) v nádrži pri kúpe automobilu?

Prirodzený úbytok PHL

ID3297 | | Ing. Anton Kolembus

Ako mám zaúčtovať prirodzený úbytok PHL? V našej spoločnosti máme bencalor, v ktorom máme uskladnených 10 000 l nafty. Po dočerpaní bencaloru mi zodpovedný pracovník hospodárskej správy predložil stratu 90 l nafty. Ako mám postupovať pri účtovaní, keď on tvrdí, že to bol prirodzený únik. Smernicu k danému problému nemáme.

Účtovanie palivovej karty

ID3237 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Zakúpili sme do firmy kartu od CCS na nákup PHL. Tankujeme aj v ČR. K 31.5.mi došla slovenská faktúra s rozpisom DPH + je na nej taktiež uvedené: "Prehľad nákupov na karty v ČR- neslúži ako faktúra" bez DPH. Celková suma je inkasovaná z účtu. Prílohou faktúry je rozpis tankovania v SR a ČR. Taktiež mi poslali český daňový doklad na nákup nafty v Kč, kde je uvedené aj DPH. (Táto suma bez DPH je prepočítaná kurzom a je uvedená v eurách v riadnej faktúre). Prosím o info ako postupovať pri účtovaní v PÚ.., je potrebné zaevidovať aj českú faktúru a potom si nárokovať vrátenie DPH od ČR?

Účtovanie PHL

ID2535 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Ako účtovať o nákupe PHL v s. r. o. - auto nie je v majetku - je majetkom FO - konateľa. Konateľ je v s. r. o. zamestnancom. Ako vyúčtovať a na akom účte účtovať nákupy PHL a potom vyplatenie zákl. sadzby za každý ubehnutý km? S. r. o. je platiteľ DPH. Čiže DPH nie je nárok, tak sa potom vyúčtováva celkový každý jednotlivý nákup PHL. S. r. o. vedie knihu jázd a predkladá len nákupy PHL, ktoré boli použité na podnikanie a k tomu píše km. Ale čím sa riadiť pri tom, koľko km mal najazdiť na nakúpené PHL ? Použiť účty 501, 512 ...

Cestovné náhrady

ID2356 | | Ing. Anton Kolembus

SZČO používa na pracovné cesty svoje súkromné motorové vozidlo. Toto vozidlo nebolo nikdy v majetku SZČO ako podnikateľa. SZČO chce využiť možnosť, kedy nemusí písať km, ale môže si uplatniť do nákladov 80 % nakúpených PHL. Ako sa však dopracuje k počtu km, za ktoré si chce uplatniť paušálnu náhradu vo výške 0,183 €/km? Môže na základe spotreby uvedenej v technickom preukaze prepočítať, koľko km najazdí s nakúpenými PHL? Ak touto formou vypočíta, má právo uplatniť paušálnu náhradu 0,183 €/km na celý počet km, alebo len na 80 % počtu km?

Účtovanie PHL zakúpenej v zahraničí

ID2275 | | Ing. Jozef Pohlod

Autodopravca nakupuje PHL v zahraničí a potom následne žiada o vrátenie DPH v zahraničí. Ako účtovať takýto prípad? Základ dane do nákladov a zahraničná DPH? Tú po nejakom období žiada, niekedy trvá jej vrátenie aj rok...na akom účte si to mám sledovať?

Satelitné sledovanie prevádzky vozidiel

ID2255 | | Ing. Anton Kolembus

Uplatňujem v s. r. o. paušálne výdavky (vo výške 80 %) nákladov na PHL u vozidiel zaradených v majetku firmy. Od 09/2014 by som chcela prejsť na satelitné sledovanie prevádzky vozidiel. Môžem aj v priebehu obdobia prejsť na takúto metódu uplatňovania výdavkov na PHL? Tiež ma zaujíma, že ak sa na základe vyhodnotenia knihy jázd zo satelitného snímania prevádzky zistí, že u zamestnanca, príp. štatutára firmy v niektorých prípadoch išlo o použitie vozidla na súkromný účel, treba to považovať za nepeňažný príjem a podľa zákona ho zdaniť, a ako v takom prípade treba vylučovať z nákladov primerane aj výdavky na PHL (príp. úprava aj DPH)? Zaujímam sa tiež, keďže som aj SZČO, ako má postupovať SZČO-majiteľ firmy v prípade použitia firemného vozidla na súkromný účel, keď sa vedie jednoduchého účtovníctvo.