Zmluva o nájme auta a náklady na PHL

ID4341 | | Ing. Anton Kolembus | Vytvoriť záložku späť

Sme stavebná spoločnosť platiteľ DPH. Na základe Zmluvy o nájme dopravného prostriedku plánujeme prenajať auto inej spoločnosti, ktorá bude pre nás vykonávať stavebné práce v rámci SR. Môžu sa zmluvné strany dohodnúť na paušálnom mesačnom nájomnom, v ktorom bude zahrnutá aj spotrebovaná PHL? Prenajímateľ auta bude platiť Nájomcovi celú zakúpenú/ spotrebovanú PHL. Prenajímateľ náklady vo svojej spoločnosti za spotrebovanú PHL bude účtovať v pomere 80:20, lebo nebude viesť knihu jázd. Môže takto Prenajímateľ postupovať a do nákladov si zahrnúť 80 % a 20 % budú nedaňové náklady? Nájomca bude prenajaté auto používať pri presunoch na stavbách a prevoze materiálu podľa potreby. Nájomca má všetky náklady v cene mesačného paušálu. Môžeme takto postupovať a účtovať spotrebovanú PHL?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár