Otázky s vecným pojmom: Materiál

počet otázok s vecným pojmom : 13Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Účtovanie materiálu a služby

ID3930 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Máme faktúru na gravírovaný nápisy - návrh, výroba a montáž (ide o písmena / nápis hasičská zbrojnica). Ide o nákup nápisu na 501 alebo služba 518 výroba? Podobne, napríklad, dáme si vyrobiť banner (potrebný na publicitu k eurofondom). Je to nákup materiálu 501 alebo služba? Taktiež sme si dali vyrobiť držiak na kvety, faktúra však príde "fakturujem Vám držiaky...". Je to 501 alebo 518?

Postupy účtovania - zmena

ID3348 | | Ing. Ondrej Baláž

V roku 2017 som obstaranie materiálu účtovala cez účty 111,112 a následne podľa spotreby do 501. Môžem to v roku 2018 účtovať opačne, teda priamo nákup materiálu do 501? V roku 2018 sa celý materiál hneď spotreboval.

Pokladničný doklad

ID3321 | | Ing. Ondrej Baláž

Zamestnanec kúpil v sobotu nákup materiálu bez prijatej zálohy. Môže sa takýto bloček zapísať do pokladničnej knihy s týmto dátumom?

Nákup materiálu od neplatiteľa z ČR

ID2244 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

Sme firma, ktorá je na Slovensku registrovaná pre DPH.  Chceli by sme nakupovať materiál od živnostníka z Českej republiky, ktorý  nie je platiteľom DPH. Môže naša firma nakúpiť materiál od tohto neplatiteľa DPH? Ak materiál nakúpime bez dane, ako ju máme vysporiadať na Slovensku?

Účtovanie havarovaného motorového vozidla

ID1788 | | Ing. Jozef Pohlod

Spoločnosť účtujúca v systéme podvojného účtovníctva účtovanie spôsobom „B“, predmetom činnosti je nákup, oprava a predaj motorových vozidiel. Spoločnosť kúpi  havarované motorové vozidlo, ktoré opraví a následne predá. Ako zaúčtovať nákup havarovaného motorového vozidlo a ako zaúčtovať materiál, ktorý vstupuje do opravy uvedeného vozidla. Ide o aktiváciu?

 

Aktivácia nákladov na neodpisovaný majetok

ID1766 | | Ing. Marián Drozd

Príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR  účtuje o zásobách spôsobom A. Nakúpili látky a zaúčtovali na sklad materiálu. Časť látok sa použila  (v dielňach) na výrobu závesov na okná priestorov organizácie. Ak by ich externe kúpili, účtovali by ich ako drobný dlhodobý majetok (neodpisovaný) priamo do spotreby. Ako treba účtovať takúto vlastnú výrobu? Cez aktiváciu? Ak áno, ako účtovať napr. mzdy k nim náležiace, príp. ktoré ďalšie položky?

Účtovanie kancelárskych potrieb a odbornej literatúry

ID1749 | | Ing. Dana Žňavová

Podnikateľ – FO, účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva, kde správne zaúčtovať kancelárske potreby (papier, perá,...) a odbornú literatúru? Ide o materiál alebo réžiu (po novom služby ostatné)?

Investície do zariadenia firmy

ID1478 | | Ing. Iveta Kolenová

V roku 2011 spoločnosť kúpila budovu pre nové sídlo spoločnosti, ktorá bola postavená v roku 2009 a sídlila už v nej iná spoločnosť. Táto budova bola zaradená  do majetku spoločnosti koncom roku 2011 a odvtedy sa aj odpisuje. Od začiatku roku 2012 sa budova prerába pre potreby a všetky úpravy budovy účtujeme ako technické zhodnotenie. Ako je to s účtovaním vybavenia budovy predmetmi, ktoré majú hodnotu nižšiu ako 1 700 eur  ako napr. dokúpenie nového nábytku, stoličiek, spotrebičov a kuchynských potrieb? Podľa audítora sa všetko považuje za prvo - výbavu a účtuje sa to na účet 042. Teda neposudzuje sa to samostatne, ale spoločne ako súbor hnuteľných vecí a odpisuje sa v 2 odpisovej skupine. Má pravdu? Veď všetky vymenované predmety majú samostatné technické určenie a s budovou nesúvisia. Všetky tieto predmety by  spoločnosť predsa mohla zakúpiť aj do starej budovy a vtedy by to bol drobný majetok. Nemožno ich účtovať priamo do nákladov a považovať za drobný majetok?

Služby alebo výroba

ID1445 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť prevádzkuje reštauráciu. Akým spôsobom treba účtovať prípravu jedál? Ide  o reštauračné služby, a teda nákup surovín na prípravu jedál  treba účtovať na účet 501 a tržby z predaja  na účet 602? A zostatok materiálového skladu k 31.12. preúčtovať na účty 112/501? Treba účtovať  o zásobách vlastnej výroby, t. j. polotovaroch vlastnej výroby – predpripravené jedlá v mrazničke a o hotových  výrobkoch?

Účtovanie v reštaurácii

ID1268 | | Ing. Marián Drozd

Ako sa účtuje:

  1. kúpa nápojov do reštaurácie  sa správne účtuje  na účet  501? Účtovanie na účte 504 sme vylúčili z dôvodu, že sa nápoje (aj keď fľaškové nealko) rozlievajú, takže nejde o predaj v nezmenenom stave,
  2. príprava jedál v reštaurácii, t. j.
  3. pripravené polotovary v chladničke a mrazničke,
  4. pripravené hotové výrobky  - nákup materiálu (surovín na prípravu jedál) účtujeme na účet 501, tržby reštaurácie na účet 602. Akým spôsobom a v akých intervaloch (napr. mesačne) treba účtovať o polotovaroch a hotových výrobkoch?

Inventúra skladu sa vykonáva  k  31. 12.  Reštaurácia je pravidelne posledný týždeň v roku zatvorená s tým, že k 31. 12. nezostanú žiadne zásoby materiálu a polotovarov a hotových výrobkov. Je to reálne?