Otázky s vecným pojmom: Miesto nadobudnutia tovaru

počet otázok s vecným pojmom : 4Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Účtovanie nadobudnutia tovaru z iného členského štátu

ID1262 | | Ing. Jozef Pohlod

Ako sa účtuje nadobudnutie tovaru z členského štátu?

Nadobudnutie tovaru z členského štátu EÚ

ID1128 | | Anna Danková

Osoba identifikovaná pre DPH v Slovenskej republike nadobudne tovar (kotol) od osoby identifikovanej pre DPH v Českej republike. Pri podpise zmluvy boli dohodnuté nasledovné zálohy:

  • vo výške 40 % pri podpise zmluvy,
  • vo výške 45 %
  • konečná platba vo výške 15 % ceny kotla.

Samotná výroba kotla bude trvať 6 týždňov. Prihliada sa pri samozdanení tovaru na zaplatené jednotlivé zálohy, alebo sa samozdanenie robí až z konečnej faktúry, keď dôjde k podpisu preberiaceho protokolu a odoslaniu tovaru na Slovensko?

DPH na tovar kúpený v Českej republike

ID129 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Podnikateľ kúpil v Českej republike použitý dopravný prostriedok – náves kogel, bez DPH. Je potrebné zaplatiť DPH v tuzemsku alebo samozdaniť?

Samozdanenie pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu EÚ

ID77 | | Ing. Zdenka Jablonková

Ak slovenský platiteľ prizná daň z nadobudnutého tovaru z iného členského štátu EÚ, následne uplatní odpočítanie tejto dane je to „samozdanenie"?