Otázky s vecným pojmom: Miesto zdaniteľného obchodu

počet otázok s vecným pojmom : 4Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Sprostredkovanie jazykového pobytu

ID1935 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská spoločnosť plánuje nakúpiť od českej spoločnosti jazykový pobyt v Spojenom Kráľovstve. Tento jazykový pobyt prefaktúruje nezdaniteľnej osobe (škole). Taktiež zabezpečuje prepravu, nákup letenky cez slovenskú spoločnosť. Ako má postupovať z pohľadu DPH, keď bude faktúrovať tieto položky:

  • registračný poplatok,
  • kurz, ubytovanie,
  • stravu,
  • cestovné poistenie,
  • cestovné náklady?

Aké povinnosti jej vyplývajú v Spojenom Kráľovstve?

DPH na tovar kúpený v Českej republike

ID129 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Podnikateľ kúpil v Českej republike použitý dopravný prostriedok – náves kogel, bez DPH. Je potrebné zaplatiť DPH v tuzemsku alebo samozdaniť?

DPH pri fakturovaní služby pre firmu z ČR

ID117 | | Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

Poskytujeme na Slovensku službu pre českú firmu, ktorá má identifikačné číslo pre DPH na Slovensku. Uverejňujeme ich inzerát v zborníku vydanom k semináru. Zborník je vydaný na Slovensku aj seminár sa koná na Slovensku. Kto platí DPH?

Dodanie služby do zahraničia a DPH

ID24 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Pre českú firmu s českým IČ DPH vystavuje firma faktúru na českú adresu. Pre účely pokusov slovenská spoločnosť zasiala nimi dodané osivo na Slovensku, slovenskými strojmi, pracovníkmi, chémiou. Slovenská spoločnosť zasiala, ošetrila, pozbierala úrodu a táto bola následne predaná v SR. Osivo pred sejbou česká firma doniesla na Slovensko. Výsledky pokusov na prezentáciu patria českej firme. Má slovenská firma vystaviť faktúru s DPH?