Aktuálna téma

Príplatky za nočnú prácu, prácu v sobotu a nedeľu

zoradiť výsledky podľa:

Celodenná prekážka v práci

ID807 | | doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.

V obci je zavedený 37 a ½ hod. týždenný rovnomerne rozvrhnutý pracovný čas. Podľa pracovného poriadku máme zavedený pevný čas, ktorý je rozvrhnutý vrátane prestávky v práci na odpočinok a jedenie, nasledovne:

  • pondelok, utorok, štvrtok od 7.00 hod. do 15.00 hod.,
  • streda od 7.00 hod. do 16.00 hod,
  • piatok od 7.00 hod. do 14.00 hod.

V prípade, ak zamestnanec má v stredu návštevu u lekára, ktorá trvá celý deň, akú náhradu mzdy za tento deň máme zamestnancovi poskytnúť?

Čerpanie sociálneho fondu

ID40 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Existuje postup ako čerpať sociálny fond? Organizácia nemá zástupcu zamestnancov, odborovú organizáciu ani kolektívnu zmluvu. Vytvára sociálny fond a plánuje ho v celej výške minúť na vianočnú večeru. Je takéto čerpanie v poriadku? Môže zamestnávateľ neprispievať na stravu, ale minúť sociálny fond len na kultúrne podujatie?

Definícia spojenia "člen príslušného odborového orgánu"

ID1685 | | JUDr. Marek Švec

Z ustanovenia § 240 ods. 9 Zákonníka práce vyplýva, že zamestnávateľ môže dať členovi príslušného odborového orgánu výpoveď, alebo s ním okamžite skončiť pracovný pomer len s predchádzajúcim súhlasom tohto odborového orgánu. Z hľadiska správnej aplikácie uvedeného ustanovenia, pod slovným spojením „členovi príslušného odborového orgánu“ možno rozumieť ktoréhokoľvek člena príslušného odborového orgánu alebo len člena príslušného odborového orgánu, ktorý vykonáva určitú funkciu v odborovom orgáne, napr. je členom závodného výboru alebo členom revíznej komisie základnej organizácie odborového orgánu (tzv. odborový funkcionár)?

Detská práca v modelingu

ID453 | | doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.

Za akých podmienok u nás môžu vykonávať prácu pre zamestnávateľov deti? Je dovolené, aby napríklad v modelingu boli zamestnané deti, ktoré nemajú ešte ukončenú povinnú školskú dochádzku?

Dohoda o hmotnej zodpovednosti

ID3819 | | JUDr. Simona Laktišová

Môže zamestnávateľ nejakým spôsobom "prinútiť" zamestnanca, aby s ním uzatvoril dohodu o hmotnej zodpovednosti, keď ju zamestnanec nechce podpísať?

Dohoda o vykonaní práce

ID187 | | Ing. Alžbeta Rosenbergerová

Môže zamestnanec pracovať pre obec na dohodu o vykonaní práce? Ide o prácu vykonávanú po pracovnej dobe na jednom projekte obce.

Dohodár a lekárska prehliadka

ID2052 | | JUDr. Tatiana Mičudová

S. r. o. prijme zamestnanca na základe dohody o pracovnej činnosti. Je potrebné pri dohodároch žiadať vykonanie prevenetívnej lekárskej prehliadky? Ako je to s úhradou za výkon preventívnej prehliadky - je povinný ju preplatiť v tomto prípade zamesnávateľ?

Doprava zamestnanca na výkon práce v rámci pracovnej pohotovosti

ID3219 | | Mgr. Dušan Čurila

Ako je to s dopravou na výkon práce v rámci pracovnej pohotovosti (sme zdravotnícke zariadenie, ide o privolanie lekára z domu, niekedy aj viackrát s viacnásobnými nákladmi na dopravu)? Je povinnosťou zamestnávateľa zabezpečiť dopravu a ak nie, aké nároky má zamestnanec v súvislosti so zvýšenými nákladmi na prepravu? Ak zamestnávateľ dopravu zabezpečí (vlastným vozidlom), v prípade havárie=poškodenia zdravia zamestnanca nesie zodpovednosť? Ak áno akú? Išlo by o pracovný úraz? Ak zamestnávateľ dopravu nezabezpečí a zamestnanec sa prepraví vlastným vozidlom, kto nesie zodpovednosť v prípade havárie=poškodenia zdravia v takomto prípade? Išlo by o pracovný alebo mimopracovný úraz? 

Dovolenka naviac ako benefit

ID4619 | | JUDr. Tatiana Mičudová

Materská spoločnosť so sídlom v ČR ako benefit poskytla českým zamestnancom 10 dní dovolenky naviac. V ČR je základná dovolenka 20 dní, tj. každý zamestnanec dostal 10 dní dovolenky naviac ako benefit nad rámec zákona. Materská spoločnosť má na Slovensku dcérsku spoločnosť, u ktorej tiež v rámci benefitov poskytla rovnaký počet dní pre svojich zamestnancov. V SR však je rozdielny základ dovolenky. Z toho titulu niektorí zamestnanci dostali ako benefit 10 dní dovolenky naviac a niektorí zamestnanci 5 dní tj. tí ktorí mali základnú výmeru dovolenky 25 dní. Prosím o vyjadrenie, či nie je možné takúto skutočnosť na Slovensku napadnúť a či je výmera 30 dní dovolenky paušálne po právnej stránke priechodná. Ide o obchodnú spoločnosť.

Evidencia pracovného času

ID251 | | doc. JUDr. Alena Pauličková, PhD.

Musí zamestnávateľ viesť evidenciu pracovného času? Aké sú jeho povinnosti podľa Zákonníka práce?