Otázky s vecným pojmom: Automobil

počet otázok s vecným pojmom : 157Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Automobil v bezpodielovom spoluvlastníctve, využívaný jedným z manželov na podnikanie

ID597 | | Ing. Jarmila Strählová

Manželia Karol a Kornélia vlastnia v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov osobný automobil, ktorý kúpili v roku 2008 za 512 142 Sk (17 000 €). Karol, ktorý podniká ako fyzická osoba, zaradil so súhlasom manželky automobil v roku 2008 do obchodného majetku a začal ho zrýchlene odpisovať. Automobil využíva len na podnikanie.

Odpisy automobilu zaradeného do majetku podnikateľov v bezpodielovom spoluvlastníctve

ID596 | | Ing. Jarmila Strählová

Manželia Karol a Klaudia podnikajú ako fyzické osoby. Obaja manželia podnikajú na základe živnostenského povolenia, Karol v stavebníctve a Klaudia prevádzkuje obchod s potravinami. V máji 2009 kúpili osobný automobil za 20 000 €. Rozhodli sa, že automobil zaradia do obchodného majetku a budú ho obaja využívať pri výkone podnikateľskej činnosti. Manželia sa po vzájomnej dohode rozhodli, že v súlade s § 6 ods. 16 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p., zaradí do obchodného majetku automobil Klaudia. Automobil zaradila vo vstupnej cene (VC) 20 000 € do 1. odpisovej skupiny s dobou odpisovania 4 roky. Automobil budú odpisovať rovnomerne. Daňové odpisy z automobilu si manželia rozdelia medzi sebou v pomere, v akom automobil využívajú na podnikanie. Ako to zaúčtujú v jednoduchom účtovníctve?

Odpisy automobilu zaradeného do majetku podnikateľa používaného aj na súkromné účely

ID594 | | Ing. Jarmila Strählová

Podnikateľka Miriam (súkromná lekárka) má v obchodnom majetku zaradený osobný automobil, ktorého vstupná cena (VC) = 20 000 €. Automobil kúpila 15. 3. 2009, zaradila do obchodného majetku a rozhodla sa, že ho bude rovnomerne odpisovať. Miriam automobil v roku 2009 využívala aj na súkromné účely. Predpokladajme, že k 31. 12. 2009 zistila z evidencie jázd:

  • celkový počet najazdených km: 21 300 km,
  • počet km najazdených za účelom podnikania: 18 500 km,
  • počet km najazdených na súkromné účely: 2 800 km.

Ako bude postupovať pri výpočte pomernej časti odpisov a ich účtovaní v jednoduchom účtovníctve?

Účtovné odpisy zohľadňujúce dobu používania majetku

ID593 | | Ing. Jarmila Strählová

Podnikateľka Katarína, ktorá podniká ako fyzická osoba a účtuje v jednoduchom účtovníctve, obstarala 1. 10. 2009 nový osobný automobil, ktorého vstupná cena (VC) je 16 800 €. Katarína sa rozhodla, že vypočíta účtovné odpisy, ktoré budú zohľadňovať predpokladanú dobu používania automobilu. Daňové odpisy vypočíta zrýchleným spôsobom podľa § 28 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.

Zaúčtovanie odpisov automobilu prevedeného do majetku podnikateľa

ID592 | | Ing. Jarmila Strählová

Podnikateľ Kamil, ktorý podniká ako fyzická osoba a účtuje v jednoduchom účtovníctve, obstaral v roku 2009 osobný automobil za 20 000 €, ktorý zaradil do obchodného majetku. Úhradu za automobil previedol takto:

  • 20. 9. 2009 zaplatil do pokladnice dodávateľa preddavok vo výške 5 000 €,
  • 12. 10. 2009 zaplatil prevodom z bankového účtu 15 000 €.

Iné výdavky s obstaraním automobilu nemal.

Odpis automobilu obstaraného v Sk zrýchleným spôsobom

ID591 | | Ing. Jarmila Strählová

Podnikateľka Klára K., ktorá podniká ako fyzická osoba a účtuje v jednoduchom účtovníctve, má v obchodnom majetku zaradený osobný automobil, ktorý obstarala 12. 5. 2007 za 500 000 Sk. Automobil zaradila do 1. odpisovej skupiny s dobou odpisovania 4 roky a začala ho odpisovať zrýchleným spôsobom podľa § 28 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP").

Odpis automobilu obstaraného v Sk rovnomerným spôsobom

ID590 | | Ing. Jarmila Strählová

Podnikateľ Krištof K., ktorý podniká ako fyzická osoba a účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, má v obchodnom majetku zaradený osobný automobil, ktorý obstaral 12. 5. 2008 za 500 000 Sk. Automobil v roku 2008 zaradil do 1. odpisovej skupiny s dobou odpisovania 4 roky a začal ho odpisovať rovnomerným spôsobom podľa § 27 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP").