Otázky s vecným pojmom: Preddavky

počet otázok s vecným pojmom : 4Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Nájomné a mesačné zálohové platby

ID3091 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť prenajíma nehnuteľnosť/-ti. Každý mesiac riadne fakturuje nájomné, ktoré je naúčtované na výnosový účet 602. Tiež každý mesiac odberateľom fakturuje zálohové mesačné platby (elektrina, plyn, vodné stočné, iná réžia), ktoré sú ku koncu roka zúčtované - na základe faktúr od "skutočných" dodávateľov týchto služieb. Tieto zálohové platby môžeme počas roka účtovať priamo na výnosový účet? Ak áno, tak na 602 alebo 648? Alebo ich máme účtovať na účet 324? V tom prípade však úplne skresľujú priebežný výsledok hospodárenia. Ako túto situáciu vyriešiť, aby sme dodržali aj správne účtovanie týchto položiek a na druhej strane, aby sme priebežné výsledky hospodárenia mali reálne (reálnejšie)?

vyúčtovacia faktúra - nedoplatok

ID2885 | | Ing. Anton Kolembus

Dňa 10. 3. 2017 sme dostali vyúčtovaciu faktúru za spotrebu plynu za obdobie od 1. 1. 2017-3. 2. 2017 z dôvodu predaja budovy. Mesačne boli platené zálohové faktúry. Výsledkom danej vyúčtovacej faktúry bol nedoplatok. Na faktúre je len dátum vystavenia 8. 3. 2017. Do ktorej časti kontrolného výkazu patrí daná vyúčtovacia faktúra a v ktorom zdaňovacom období? 

Účtovanie cestovných náhrad v cudzej mene v jednoduchom účtovníctve

ID2872 | | Ing. Jarmila Strählová

Ako správne zaúčtovať v jednoduchom účtovníctve nasledovné prípady: - preddavok 1 000,00 CZK pracovníkovi na pracovnú cestu (výmenný kurz banky v deň nákupu a vyplatenia preddavku 26,20) - vyúčtovanie pracovnej cesty, doplatok 800,00 CZK (vým. kurz banky v deň vyúčtovania 26,22).

Správca bytového domu

ID2747 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť, platiteľ DPH, je správcom bytového domu. Na základe mesačného predpisu nájomného vystaveného vlastníkom bytov účtuje:

1/ mesačný poplatok za odmenu za správu bytového domu, ktorý podlieha DPH, teda mesačne odvádza DPH z tohto poplatku,

2/ ostatné náklady, ako je napr. spotreba elektriny, tepelnej energie a iné, ktoré sa mesačne uhrádzajú ako záloha, pričom konečné vyúčtovanie skutočnej spotreby a nákladov v zmysle zmluvy s vlastníkmi bytov je vykonané až po skončení roka.

Ako je to, prosím, s odvodom DPH zo zálohovo uhradených nákladov? Odvádza spoločnosť mesačne DPH z celkovej platby za predpis nájomného alebo len z poplatku za odmenu za správu bytového domu? Má spoločnosť nárok na odpočet DPH pri prijatých faktúrach za spotrebu elektriny, tepelnej energie a ďalších nákladov, ktoré sa ďalej účtujú vlastníkom bytov? Ako je to v prípade, keď je v súčasnosti predaná časť bytov, ostatné sú zatiaľ vo vlastníctve spoločnosti, kým sa nepredajú, faktúru napr. za spotrebu tepelnej energie je potrebné rozdeliť a uplatniť DPH len z tej časti, ktorá je fakturovaná spoločnosti za nepredané byty? Akým spôsobom môžeme faktúru rozdeliť?