Otázky s vecným pojmom: Odpočítateľná položka

počet otázok s vecným pojmom : 3Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Zmena lízingových splátok - finančný lízing

ID3650 | | Ing. Marián Drozd

Na základe dodatku k lízingovej zmluve o finančnom lízingu sa lízingový prenajímateľ a lízingový nájomca dohodli na úprave splátok lízingu - z pôvodných 48 splátok na 60 splátok. Je potrebné riešiť pripočítateľné a odpočítateľné položky, resp. na čo si dávať v tomto prípade pozor z hľadiska dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty, okrem zmeny lízingových splátok?

Nárok na odpočítateľnú položku

ID2074 | | Ing. Iveta Matlovičová

Som zamestnaná na plný úväzok, mám nárok na odpočítateľnú pložku na manžela, ktorý je tiež zamestnaný na plný úväzok, ale v roku 2013 pracoval len od 1. 1. 2013 do 8. 2. 2013, od vtedy je po operácii na dlhodobej PN s vymeriavacím základom 7 € na deň. Manžel zatiaľ nepoberá žiadny dôchodok, na invalidný má podanú žiadosť od 11/2013. Keďže jeho príjem za rok 2013 nie je ani na lieky a prežitie, mám nárok aspoň na odpočitateľnú položku?

Dodávateľské a odberateľské faktúry

ID1234 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

V prípade, že odberateľská faktúra nebude zaplatená, ako sa odpíše a v akej výške a bude to odpočítateľná položka? Ak spoločnosť nezaplatí došlú faktúru, pôvodne účtovala o náklade, dokedy môže evidovať tento záväzok? A následne  potom by to mala znova zaúčtovať späť ako pripočítateľnú položku?