Otázky s vecným pojmom: Obstarávacia cena

počet otázok s vecným pojmom : 26Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Kúpa a predaj ojazdeného vozidla

ID5013 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť platiteľ DPH, ktorý nie je predajcom ojazdených mot. vozidiel kúpil zo zahraničia od obchodníka ojazdenými vozidlami motorové vozidlo na daľší predaj do iného členského štátu. Na motorové vozidlo bol použitý § 66 zákon o DPH - použitý tovar. Idú do kúpnej ceny aj obstarávacie náklady, teda poplatok za vybavovanie dokladov vozidla, poplatok za manipuláciu s vozidlom, aukčný poplatok atď?

Náklady na projekt za účelom získania dotácie z EU na obstaranie dlhodobého majetku

ID4821 | | Ing. Lucia Vanková

Spoločnosť mala v pláne obstarať dlhodobý majetok (strojné vybavenie), pričom toto obstaranie chcela čiastočne financovať z prostriedkov EÚ. Za účelom získania týchto prostriedkov si dala vypracovať projekt, za ktorý zaplatila dodávateľovi. Projekt bol úspešný a spoločnosť získala dotáciu a strojné vybavenie obstarala, následne projektovej spoločnosti vznikli ďalšie náklady za služby súvisiace s vyúčtovaním grantových prostriedkov. Sú náklady na vypracovanie grantového projektu a na vyúčtovanie projektu súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého majetku (strojného vybavenia), alebo sa považujú za bežné náklady účtované v nákladoch v čase vypracovania projektu, resp. vypracovania vyúčtovania?

Predaj neodpísaného automobilu a DPH

ID3866 | | Ing. Marián Drozd

Podnikateľ SZČO platiteľ DPH kúpil v januári 2020 auto v obstarávacej cene 18 000 + 3 600 DPH spolu 21 600 €. Auto  predal vo februári 2021. Auto má daňovú zostatkovú cenu k 31. 1. 2021 18 000 - 4 500 - 375 = 13 125 €. Auto sa však bude predávať len za 10 000 € z dôvodu, že je poškodené, čiže za nižšiu ako daňovú zostatkovú cenu. Z akej sumy má podnikateľ odviesť DPH, z predajnej ceny alebo z daňovej zostatkovej ceny? 

Technické zhodnotenie nehmotného majetku

ID3234 | | Ing. Marián Drozd

Máme v majetku účtovný softvér, ktorý bol odpísaný v roku 2012. V decembri roku 2016 sme dokúpili 2 licencie vo výške 1 990 €, ktoré sme pripočítali k obstarávacej cene pôvodného softvéru a začali odpisovať 36 mesiacov. Teraz v máji 2018 sme dokúpili ďalších 7 licencií vo výške 7 928,37 €. Môžete mi prosím poradiť, ako vypočítam účtovné a daňové odpisy po druhom technickom zhodnotení, keď ešte odpisujem prvé technické zhodnotenie? 

Fotografie ako súčasť obstarávacej ceny majetku

ID2903 | | Ing. Anton Kolembus

Dodávateľ v súvislosti s tvorbou www stránky fakturuje spoločnosti fotografie z fotobanky Shutterstock. Môže hodnota fotografií vstupovať do obstarávacej ceny majetku aj v prípade, ak nákupom fotografie fotobanka len udeľuje licenciu na použitie fotografie?

Dobropis k odpisovanému DHM

ID2886 | | Ing. Anton Kolembus

Sme predajca značkových automobilov. V mesiaci január 2017 sme si preradili do majetku jeden z automobilov (začali sme ho používať v servise ako náhradné vozidlo) a začali sme ho odpisovať z OC (12 000 €). V mesiaci marec 2017 však prišiel od dodávateľa dobropis k danému automobilu vo výške 660 €. Ako postupovať? Je potrebné v mesiaci marec znížiť OC o výšku dobropisu a pokračovať v odpisovaní zo zníženej OC? Alebo existuje ešte iná možnosť?

Ekonomická klasifikácia

ID2819 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Aká je ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie podľa opatrenia č. MF/010175/2004-42 pre výdavok obce dodávateľovi za realizáciu verejného obstarávania napr. dodávky elektrickej energie a v prípade, že obec má výdavky na realizáciu verejného obstarávania novej stavby, započítava sa to do obstarávacej ceny tejto stavby ako kapitálový výdavok pod EK 717001?  

Kapitálové výdavky - konvektomat.

ID2787 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce - základná škola s materskou školou, ktorej organizačnou súčasťou je aj školská jedáleň (ďalej len „účtovná jednotka“) obstarala do školskej jedálne z vlastných prostriedkov zriaďovateľa elektrický parný konvektomat v celkovej fakturovanej sume 4 783,80 €. Uvedená fakturovaná suma pozostáva z nasledovných položiek: elektrický parný konvektomat – suma 4 212 €, Stojan pod konvektomat – suma 240 €, zmäkčovč vody – suma 66 €, sada gastronádob – suma 175,80 €, roztok na čistenie konvektomatu – suma 90 € Okrem toho účtovná jednotka zabezpečila inými dodávateľmi montáž elektrického prívodu a vody v sume 216,20 € Ako správne určiť obstarávaciu (vstupnú) cenu uvedenej hnuteľnej veci – konvektomatu? Započítavajú sa všetky uvedené položky do obstarávacej ceny konvektomatu ako kapitálový výdavok? .

Zvýšenie obstarávacej ceny zaradeného investičného majetku

ID2601 | | Ing. Beata Moravcová

V 7/2015 sme zaradili vodnú stavbu do investičného majetku. V 12/2015 nám boli doručené faktúry za vypracovaný manipulačný poriadok pre uvedenú vodnú stavbu, za výskum geotechnických aspektov na uvedenej vodnej stavbe a za aktualizáciu hydrologických údajov. Máme uvedené faktúry účtovať ako zvýšenie obstarávacej ceny zaradenej vodnej stavby, alebo už v tomto prípade ide o prevádzkový náklad?

Zníženie obstarávacej ceny výrobnej linky

ID2510 | | Katarína Balogová, Tax Manager, Accace k.s.

Pred rokom sme obstarali a zaradili do používania výrobnú linku v hodnote 153 tis. €. Nedávno sme reklamovali niektoré jej súčasti a komponenty z dôvodu nefunkčnosti. Museli sme ich nahradiť náhradnými dielmi, ktoré sme mali na sklade. Dodávateľ reklamáciu uznal a vystavil nám dobropis v hodnote cca 6 tis. €. Ako máme zaúčtovať dobropis od dodávateľa? Je potrebné znížiť obstarávaciu cenu linky, keď sme nefunkčné komponenty plne nahradili funkčnými z našich zásob?