Otázky s vecným pojmom: Hotovosť

počet otázok s vecným pojmom : 4Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Zjednodušená faktúra pri kombinácii platieb

ID4373 | | Ing. Marián Drozd

Zjednodušený doklad z registračky môžem vystaviť aj v prípade, ak kombinujem platby? 1. Napríklad, doklad je na celkovú sumu 1 500 € ale platbu spravím 1 000 € hotovosť a 500 € platobnou kartou. 2. Doklad je na 2 000 € ale platbu spravím 1 000 € hotovosť a 1 000 € platobnou kartou. 3. Považuje sa za platbu v hotovosti aj platba šekmi, poukážkami a pod.?

Splatenie základného imania v hotovoti.

ID4275 | | Ing. Ondrej Baláž

Novovzniknutá s.r.o. má ZI v sume 5.000 eur tvorené výlučne peňažným vkladom jediného spoločníka. Tento vklad je účtovaný v pokladni ako príjem- splatenie ZI. Môže s.r.o. účtovať v hotovosti aj výdaj voči tomuto spoločníkovi ? Napríklad: zriaďovací náklad, ktorý spoločník uhradil pri založení s.r.o. A tiež omylom uhradená faktúra za nákup súkromnou kartou, so súkromného účtu. Len doplním, že uvedená faktúra už bola vystavené na s.r.o. so všetkými firemnými údajmi. Nepôjde v tomto prípade, ak je to jedna a tá istá osoba o porušenie zákona o platbách v hotovosti?

Platby v hotovosti

ID4211 | | Tatiana Macháčová

Aké príjmy a výdavky môžu ísť v hotovosti cez pokladnicu obce. Môžu platiť občania faktúry za vývoz veľkokapcitného kontajnera, ktoré im obec vystaví? 

Zaokrúhľovanie platieb v hotovosti a účtovníctvo ROPO

ID4194 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Môžete nám uviesť konkrétny príklad zaokrúhľovania platieb pri nákupe v hotovosti? Ktoré účty obec používa, či je potrebné účtovať predpis. A ako je to s účtovaním na rozpočtové položky?