Otázky s vecným pojmom: Cudzia mena

počet otázok s vecným pojmom : 4Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Zahraničná pracovná cesta

ID3036 | | Ing. Iveta Matlovičová

1.) Ak začala pracovná cesta zamestnanca o 5.30 ráno v Košiciach a slovensko-rakúsku hranicu prekročil o 10.45, pričom v Rakúsku potom zostal nocovať do nasledujúceho dňa. Má zamestnanec nárok na stravné na Slovensku vo výške 4,5 € (5-12 hodín) a zároveň na plné stravné platné v Rakúsku 45 €, keďže tam bol viac ako 12 hodín?

2.) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v § 13 ods. 5 definuje rozhodujúci čas pre posúdenie stravného v jednotlivých krajinách pri zahraničnej pracovnej ceste v prípade leteckého spôsobu dopravy - odlet lietadla podľa letového poriadku. Správne tomu rozumiem, že zákon definuje túto podmienku rovnako pre všetky krajiny, bez ohľadu na to, či ide o členské štáty EÚ alebo tretie krajiny?

3.) Zamestnanec bol na zahraničnej pracovnej ceste na Ukrajine. K cestovnému príkazu bol priložený bloček zo zmenárne v UA, kde zmenil 50 € na 1 400 UAH. Počas pracovnej cesty mal spolu výdavky vo výške 5 000 UAH a všetky tieto výdavky boli v cestovnom príkaze prepočítané kurzom zo zmenárne, kde zmenil iba 50 € na 1 400 UAH. Je tento postup správny? Ak nie, akým kurzom by sa mali tieto výdavky (okrem 1 400 UAH) prepočítať? Je relevantné tvrdenie zamestnanca, že mal už zvyšné UAH z predchádzajúcej pracovnej cesty?

Prepocet cudzej meny na eura.

ID2180 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Konateľ spoločnosti s .r .o. dňa  7. 4. 2014 bol na pracovnej ceste osobným motorovým vozidlom. Dňa 7. 4. 2014 zaplatil v hotovosti nákup PHM v sume 1 350,00 CZK. Dňa  7. 4. 2014 bol vypracovaný cestovný príkaz, v ktorom je iba vyúčtovanie nákupu PHM v sume 1 350,00 CZK. Postupovala som správne pri výpočte cudzej meny na eurá? - použila som referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený ECB alebo NBS zo dňa  6. 4. 2014 - zaúčtovala som 512/365, 365/211 - suma 1 350,00 CZK - osobná hotovosť konateľa a nie firmy s. r. o. – je správny postup pri výpočte cudzej meny na eurá:

Prijatá faktúra dátum dodania  7. 4. 2014 – použila som referenčný kurz ECB dňa  6. 4. 2014 prijatá faktúra bola zaplatená v hotovosti 22. 4. 2014 - použila som referenčný kurz ECB zo dňa 21. 4. 2014.

Poskytnutie dlhodobej pôžičky materskou spoločnosťou

ID93 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Materská spoločnosť so sídlom v SR má 100 % podiel na základnom imaní v dcérskej spoločnosti vo Veľkej Británii. Na základe zmluvy o pôžičke materská spoločnosť poskytla dlhodobú pôžičku dcérskej spoločnosti v britských librách (GBP). Materská spoločnosť prevod finančných prostriedkov zrealizovala zo svojho devízového účtu v českých korunách (CZK) na účet dcérskej spoločnosti. Je uvedený postup účtovania správny? Ide o kúpu a predaj cudzej meny?

Pôžička bola poskytnutá vo výške 30 000,00 GBP.

Kurz na vyúčtovanie cestovných náhrad

ID23 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Na zahraničnú pracovnú cestu bola poskytnutá záloha formou výberu z bankového účtu v inej mene ako euro, išlo o britské libry. Aký kurz treba použiť na vyúčtovanie cestovných náhrad, ak zo zálohy bol uhradený použitý taxík z letiska? Záloha nebola celkom vyčerpaná a nebola ani vrátená – firma nemá valutovú pokladnicu, ale bola vykonaná zrážka zo mzdy. Firma použila kurz, ktorým bol výber z banky uskutočnený, je to správne?