Otázky s vecným pojmom: Prebytok

počet otázok s vecným pojmom : 5Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Manko a prebytok v skladových zásobách

ID2101 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Pri inventúre skladu vznikol prebytok 4 701,45 € a manko 5 412,94 €. Ako to mám zaúčtovať v peňažnom denníku? Vediem jednoduché účtovníctvo. Koľko je potrebné odviesť daň?

Zapojenie časti prebytku rozpočtu

ID1303 | | Ing. Ingrid Veverková

Mesto sa zapojilo do výziev na získanie financií z EÚ. Na týchto projektoch sa vyžaduje 5% spoluúčasť mesta. Či  mesto uspeje sa zatiaľ nevie,  ale vyžaduje sa v predkladaných dokumentoch projektová dokumentácia (financovaná z  rozpočtu mesta), uznesenie mestského zastupiteľstva, kde je uvedené, že mesto súhlasí so spoluúčasťou 5%,  účtovná závierka,  a pod. V projektovej dokumentácii je uvedený okrem iného aj celkový rozpočet (výkaz- výmer) na realizáciu projektu. Aká výška finančných prostriedkov by sa mala uviesť do rozpočtu na strane  príjmov a na strane výdavkov, iba 5% (spoluúčasť mesta) alebo 100% (celý rozpočet  projektu)?

Dočítala som sa, že forma priameho použitia prebytku rozpočtu z  predchádzajúceho roka cez príjmy a  výdavky rozpočtu nasledujúceho roka  (bez pridelenia do peňažných fondov) nie je zákonná. Aj v našej obci  som chcela zapojiť nie celý prebytok, len časť na vykrytie bežných výdavkov v rozpočte roku 2012. Pretože, ak dáme celý prebytok do rezervného fondu (ten je zo zákona), tak zákon definuje, kedy z neho môžem použiť financie na bežné výdavky. Je možné si založiť iný fond, kde bude presne zadefinované na čo sa použijú finančné prostriedky napr. aj na vykrytie bežných výdavkov? Alebo akým iným spôsobom, môžem zapojiť časť prebytku rozpočtu predchádzajúceho roka na vykrytie bežných  výdavkov nasledujúceho roka?

Rozdelenie prebytku rozpočtu obce

ID1196 | | Ing. Ingrid Veverková

Obec dosiahla v roku 2011  prebytok rozpočtu. Starosta a obecné zastupiteľstvo chce rozhodnúť o rozdelení prebytku rozpočtu tak,  že 10 % z dosiahnutého prebytku pôjde do rezervného fondu a 90 % prebytku rozpočtu sa zapojí do rozpočtu obce na strane príjmov a použije sa na bežné a kapitálové výdavky. Je toto rozhodnutie obecného zastupiteľstva správne?

Motorové vozidlo vyradené z podnikania

ID145 | | Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) má v majetku osobné motorové vozidlo, ktoré chce vyradiť z podnikania darovaním blízkej osobe. Aký je dopad na daň z príjmov, ak ide o vozidlo do 5 rokov od vyradenia?

Vzájomné započítanie mánk a prebytkov

ID91 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Firma zistila rozdiely počas inventúry v sklade. Ak majú prebytok a manko rovnakú hodnotu, netreba účtovať na účte manka a škody, ale iba plus/mínus? Prípadne, aký spôsob účtovania možno zvoliť?