Otázky s vecným pojmom: Peňažné fondy

počet otázok s vecným pojmom : 1Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Rozdelenie prebytku rozpočtu obce

ID1196 | | Ing. Ingrid Veverková

Obec dosiahla v roku 2011  prebytok rozpočtu. Starosta a obecné zastupiteľstvo chce rozhodnúť o rozdelení prebytku rozpočtu tak,  že 10 % z dosiahnutého prebytku pôjde do rezervného fondu a 90 % prebytku rozpočtu sa zapojí do rozpočtu obce na strane príjmov a použije sa na bežné a kapitálové výdavky. Je toto rozhodnutie obecného zastupiteľstva správne?