Otázky s vecným pojmom: pracovnepravo.sk

počet otázok s vecným pojmom : 1Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Pracovná náplň riaditeľa ZŠ

ID4623 | | Matej Drotár

Zriaďovateľ ZŠ súčasne s vymenovaním riaditeľa s ním dohodne na dobu funkčného obdobia podmienky podľa osobitného predpisu v pracovnej zmluve a určí mu platové náležitosti. Je potrebné, aby zriaďovateľ vypracoval aj pracovnú náplň pre riaditeľa ZŠ?