Otázky s vecným pojmom: Nepeňažný vklad

počet otázok s vecným pojmom : 4Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Použitie § 66 pri predaji použitého tovaru vloženého do spoločnosti ako iný kapitálový vklad

ID4847 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť predáva jazdené vozidlá, pričom má v portfóliu jazdené vozidlo, ktoré spoločník vložil do spoločnosti ako nepeňažný vklad do iných kapitálových fondov. Toto vozidlo chcú predať, pôvodne pred vkladom do spoločnosti bolo obstarané s použitím § 66. Môžu toto vozidlo teda ďalej predať s použitím § 66?

Nepeňažný vklad

ID2297 | | Ing. Anton Kolembus

Príklad: Firma A – SZČO v roku 2014 kúpila HIM (kamióny, nákladné automobily). Zaradila ich do majetku a odpisovala ho. V tom istom roku sa SZČO rozhodla, že uvedený majetok vloží do spoločnosti B ako nepeňažný vklad tichého spoločníka. Postupuje firma A správne, ak ku dátumu vkladu do inej spoločnosti vyradí HIM v zostatkovej cene, čo sa premietne do daňových výdavkov? Zároveň voči spoločnosti B zaeviduje pohľadávku v sume nepeňažného vkladu. Keďže za vklad nemá príjem, nebude uvedená pohľadávka v daňových príjmoch. Čo v prípade, že v nasledujúcich rokoch bude firma A poberať podiely na zisku? Tie už by tiež nemali byť daňovým príjmom, pretože boli už zdanené v spoločnosti B.

Je uvedený postup správny?

 

 

Nepeňažný vklad a predaj obchodného podielu

ID2091 | | Ing. Anton Kolembus

Právnická osoba A vkladá do základného imania spoločnosti B nepňažný vklad, ktoréjo účtovná cena je 1 000, daňová zostaková cena 800, uznaný vklad 1 500. Zároveň svoj obchodný podiel v spoločnosti B predá fyzickej osobe za 500. Aké dopady budú mať uvedené transakcie na daň z príjmu jednotlivých účastíkov?

Nepeňažný vklad obce do základného imania dcérskej spoločnosti

ID284 | | Ing. Miriam Majorová, PhD.

Obecné zastupiteľstvo rozhodlo o nepeňažnom vklade do základného imania obchodnej spoločnosti (akciová spoločnosť), kde je obec 100 %-ným akcionárom. Nepeňažným vkladom má byť budova, ktorej zostatková cena je nižšia, ako jej ocenenie znalcom. V akej výške sa má zaúčtovať vklad?