Otázky s vecným pojmom: Účtovné súvzťažnosti

počet otázok s vecným pojmom : 2Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Účtovanie refundácie mzdy v RO

ID2265 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Rozpočtová organizácia - zriaďovateľom je obec, zamestnala nezamestnaného a UPSVR jej refunduje náklady na mzdy. Postup je taký, že UPSVR pošle finačné prostriedky RO na príjmový účet, RO ich prevedie obci, obec vráti finančné prostriedky na výdavkový účet RO. Prosím o predkontáciu účtovania v RO aj v obci. Čo v prípade, ak by RO nemala zriadený príjmový účet a finančné prostriedky by prijala na výdavkový účet?

Úprava základu dane-zásoby opravených náhradných dielov

ID2026 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Vlastníme pracovné stroje, pri poruche ktorých pokazené náhradné diely (ND) nahradíme obstaraným novým ND (účtujeme do spotreby, lebo po nákupe ND sa ihneď montuje do stroja). Vymontovaný pokazený diel-pokiaľ sa dá opraviť- zo stroja dáme na opravu, po oprave faktúru účtujeme na účet 511. Zaujíma nás, či takéto stojace opravené diely v rámci uzávierkových operácií  (obdobne ako nespotrebovaný materiál na účte 501, ktorý účtujeme na účet 112) sa musia vylučovať z nákladov, t. j. upravovať treba základ dane? Účtujeme spôsobom B.