Otázky s vecným pojmom: Zľavy

počet otázok s vecným pojmom : 3Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Množstevný rabat za rok 2018

ID3398 | | Ing. Ondrej Baláž

Podľa rámcovej zmluvy sme vystavili dobropis k faktúram na stavebné práce za rok 2018 množstevný rabat 3 %. Dobropis sme vystavili vo februári 2019. Máme znížiť výnosy na základe dobropisu vo výške 831,37 € za rok 2018 alebo až v roku 2019? Na ktoré účty zaúčtovať dobropis?

Darčekové poukážky

ID2923 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť s r. o., platiteľ DPH predáva svoje vlastné darčekové poukážky. Spoločnosť sa zaoberá predajom tovaru s 10 % aj 20 % DPH, prevádzkuje 2 e-shopy a predajňu. Rozhodla sa vydať dva typy poukážok. Jeden na nákup celého sortimentu predajne a e-shopu č. 1 a druhý typ poukážky na nákup celého sortimentu e-shopu č.2.

1. Dajú sa chápať tieto poukážky ako viacúčelové poukážky, t. j. budú považované za za prostriedok, ktorý nahrádza peniaze a na žiadnom stupni sa nezdaňuje DPH? DPH sa odvedie až v deň dodania tovaru a poukážka bude vystupovať ako platidlo bez DPH ?

2. Je možné pri predaji poukážok poskytnúť zľavu (množstevný rabat) – t. j. predať poukážky pod ich pod ich menovitú hodnotu? Na základe evidenčného čísla poukážok by Spoločnosť vedela identifikovať poukážky predané s rabatom. DPH pri predaji tovaru a platbe poukážkou predanou s rabatom odvedie Spoločnosť z plnej hodnoty tovaru, alebo je možné uplatniť zníženie základu dane a DPH o poskytnutý rabat?

Naturálny rabat-zľava z ceny tovaru

ID2634 | | Ing. Beata Moravcová

Firma má nárok za určité odobraté množstvo, vždy konkrétneho tovaru, na zľavu, a to takou formou, že nedostane zľavu z ceny, ale formou toho istého druhu tovaru v nulovej hodnote. Napr., tovar A nakupuje od dodávateľa za cenu 1,47 €/kg. Po splnení podmienok dostane zľavu takou formou, že pri nasledujúcej dodávke 2 000 kg tovaru A jej dodávateľ dodá 1 727 kg tovaru A za 1,47 €/kg t.j. za sumu 2 538,69 € a 273 kg tovaru A dostane za 0 €. Ako ho máme oceniť v účtovníctve? Podľa § 22 ods. 6 a § 74 ods. 2 Postupov účtovania v PÚ sa za zľavu z ceny zásob nepovažuje nepeňažné dodanie iného druhu tovaru ako je prijatý tovar, výrobok, služba napr. tovar zdarma, prezentačné akcie. Môžeme náš konkrétny prípad chápať ako zľavu z ceny, keďže ide o nepeňažné dodanie toho istého druhu tovaru ako prijatý tovar (alebo sa to myslí inak, ten istý druh tovaru) a prijať tovar na sklad v ocenení: 2 000 kg za 2 538,69 € (t.j. 1,27 €/kg - zohľadnili sme 273 kg ako cenovú zľavu) t. z. zaúčtujeme 2 000 kg na sklad 132/321 v ocenení 2 538,69 €. Alebo nepôjde o zľavu z ceny, ale o nepeňažný prijem tovaru zdarma a ocení sa reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 2 zákona o účtovníctve t. j. 1 727 kg zaúčtujeme: 132/321 suma 2 538,69 € 273kg zaúčtujeme: 132/648 suma 401,31 € (1,47 € na kg - predpokladajme, že je to trhová cena). Abstrahovala som kvôli zjednodušeniu od účtovania cez účet 131.