Otázky s vecným pojmom: Potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti

počet otázok s vecným pojmom : 2Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch

ID2364 | | Ing. Iveta Matlovičová

Ako postupovať v prípade, ak zamestnávateľ nechce bývalému zamestnancovi vystaviť "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch FO" a ten to potrebuje doložiť súčasnému zamestnávateľovi k žiadosti o ročné zúčtovanie dane, resp. priložiť k daňovému priznaniu?

Vyplata mzdy nezahrnutá do ročného zúčtovania preddavkov na daň

ID1053 | | Ing. Alena Benková

Výplaty  za december 2011 boli zúčtované, ale neboli vyplatené  do 31. januára 2012. Má mzdová účtovníčka, ktorá vykoná ročné zúčtovanie preddavkov a vystavuje potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti za rok 2011, zahrnúť do nich len príjem za  1. – 11. mesiac 2011? Ako má uviesť údaje v mzdovom liste za rok 2011 a v prehľade za IV. štvrťrok 2011 ?