Otázky s vecným pojmom: Nadmerný odpočet

počet otázok s vecným pojmom : 4Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Dodatočné daňové priznanie DPH

ID1479 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť podala riadne daňové priznanie DPH za mesiac jún 2012, v zmysle ktorého jej vznikla vlastná daňová povinnosť vo výške 21 750 eur. Následne pri kontrole dokladov zistila, že vybrané doklady neboli zúčtované v správnom období, výsledkom tejto kontroly bolo zníženie daňovej povinnosti DPH o 50 eur, t. j. vlastná daňová povinnosť je vo výške 21 700 eur. Spoločnosť sa rozhodla nežiadať preplatok na DPH od daňového úradu. Musí spoločnosť podať dodatočné daňové priznanie DPH za mesiac jún 2012, napriek tomu, že daňová povinnosť sa znížila, a subjekt si nenárokuje vrátenie preplatku? Aké sankcie hrozia spoločnosti v prípade, že by nepodala dodatočné daňové priznanie za mesiac jún 2012?

Predaj nehnuteľnosti a DPH

ID1141 | | Ing. Zdenka Jablonková

Firma je vlastníkom nehnuteľnosti viac ako 5 rokov a rozhodla sa ju predať. Predaj nehnuteľnosti je po 5 rokov od prvej kolaudácie stavby, ide o dodanie oslobodené od DPH. Platiteľ - predajca sa môže rozhodnúť, že toto dodanie nebude oslobodené od DPH a pri predaji nehnuteľnosti uplatní DPH, ktorú však neodvedie do štátneho rozpočtu, nemá majetok a bude naňho vyhlásený konkurz. Zaujíma ma, čo druhá strana kupujúceho, uplatní si DPH? Nevie o skutočnosti, že predávajúci neodviedol DPH daňovému úradu. Má daňový doklad, kde je suma za predaj nehnuteľnosti + vyčíslená DPH. Kto je v tomto prípade poškodený, a kto vinný? Voči komu budú vyvodené prípadné sankcie? Čo v takom prípade, môže sa uplatneniť odpočítanie DPH?

Opakovane dodávané služby zo zahraničia

ID100 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Firma je platiteľom DPH a prijíma opakovane dodávané služby zo zahraničia – z ČR. Ide o údržbu softvéru. Dodávateľ vystavil faktúru na 1. štvrťrok 2010 s dátumom vystavenia 15. 1. 2010 a s rovnakým dátumom dodania, keďže v Čechách nebola zmena zákona týkajúca sa opakovane dodávaných služieb. Firma uvedenú faktúru obdržala v januári 2010. V akom období má spoločnosť odviesť DPH a uplatniť si zároveň nárok na odpočet dane?

Uplatnenie nároku na nadmerný odpočet v dodatočnom daňovom priznaní

ID708 | | Klára Klabníková

Správca dane ukončil v marci 2009 daňovú kontrolu na daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie roku 2007 u platiteľa, ktorý bol štvrťročným platiteľom, t. j. jeho zdaňovacie obdobie roku 2007 bolo štvrťročné. V máji 2010 platiteľ zistil, že si na dve faktúry neuplatnil vrátenie nadmerného odpočtu za II. a III. štvrťrok 2007 v celkovej sume po prepočte na eurá 1 840,45 €.