Otázky s vecným pojmom: Záručná doba

počet otázok s vecným pojmom : 3Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Rezerva na záručné opravy a reklamácie

ID2176 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Účtovná jednotka vytvorila rezervu na reklamácie a záručné opravy, pričom vychádzala z obratu. Na tento účel má vytvorenú: - krátkodobú rezervu – reklamácie a záručné opravy týkajúce sa výrobkov, ktoré môžu byť reklamované už iba rok - dlhodobá rezerva – reklamácie a záručné opravy týkajúce sa výrobkov, ktoré môžu byť reklamované 2 a viac rokov v zmysle zmluvných podmienok. Chcem sa opýtať:

1. Ak v roku 2013, napr. 21. 5. 2013 bol reklamovaný výrobok, na ktorý bola v roku 2012 tvorená dlhodobá rezerva, má sa na túto reklamáciu použiť táto dlhodobá rezerva (rezerva sa až k 31. 12. 2013 preklasifikuje na krátkodobú) alebo čerpať krátkodobú rezervu?

2. Tvorbu rezervy účtujeme nasledovne 548/323, 459 – môžeme túto rezervu použiť aj vtedy, ak zákazníkovi poskytneme zľavu z omeškania (zľavu z omeškania poskytujeme až keď si ju zákazník vyžiada, t. j. považujeme to za istú formu reklamácie). Je tento postup akceptovateľný?

Predĺženie záruky osobného motorového vozidla

ID1586 | | Ing. Anton Kolembus

Ako správne zaúčtovať predĺženie záruky osobného vozidla zakúpeného (nie na lízing) 14. 1. 2013 o 24 mesiacov?

Účtovanie poplatku za predĺženie záruky

ID521 | | Ing. Jozef Pohlod

Ako správne účtovať poplatok za predĺženie záruky na výpočtovú techniku? Podľa niektorých názorov sa zahrnie do ceny obstarávaného materiálu, dlhodobého majetku, resp. tovaru. Iné odborné názory sú, že to nie je náklad spojený s obstaraním, ale s používaním majetku. Vtedy sa má zaúčtovať do nákladov firmy. Otázne je však, či ho aj časovo rozlišovať. Ktorý názor je správny?