Otázky s vecným pojmom: Reklamácia

počet otázok s vecným pojmom : 4Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Vybavenie reklamácie medzi dodávateľom a rozpočtovou organizáciou

ID3319 | | Ing. Jana Hvojníková

Sme štátna rozpočtová organizácia. Dodávateľ nám fakturoval za dodané plastové okná, ktoré bolo potrebné na našej budove vymeniť.  Vzhľadom na reklamáciu zo strany našej organizácie, keďže niektoré okná mali nevýrazné poškodenie, ktoré nebránilo ich použitiu, nám dodávateľ poslal faktúru – dobropis, čím nám znížil pôvodnú fakturovanú sumu. Keďže išlo reklamačné konanie, pôvodnú faktúru sme neuhradili, až do vyriešenia reklamácie.  Je potrebné, aby sme s dodávateľom uzavreli vzájomnú dohodu o započítaní záväzkov a pohľadávok a uhradili by sme len sumu rozdielu, alebo máme zaplatiť pôvodnú faktúru a dodávateľ nám vráti dobropisovanú sumu?

Uznanie reklamácie na vydanú faktúru- doba nároku na reklamáciu fa

ID2802 | | Ing. Anton Kolembus

Sme PO zriadená mestom, máme podnikateľskú činnosť, sme mesačný platitelia DPH. Vystavili sme dňa 22. 9. 2016 vydanú fa za poskytnuté služby, fa bola splatná 14. 10. 2016, ku dňu 2. 11. 2016 ešte nebola klientom zaplatená. Dňa 2. 11. 2016 nám bola písomne doručená späť, že ju neuznávajú, uplatňujú si reklamáciu za službu. Má odberateľ ešte právo na uznanie reklamácie- poprípade na dobropis, ak je fa už 2 týždne po splatnosti?

Zníženie obstarávacej ceny výrobnej linky

ID2510 | | Katarína Balogová, Tax Manager, Accace k.s.

Pred rokom sme obstarali a zaradili do používania výrobnú linku v hodnote 153 tis. €. Nedávno sme reklamovali niektoré jej súčasti a komponenty z dôvodu nefunkčnosti. Museli sme ich nahradiť náhradnými dielmi, ktoré sme mali na sklade. Dodávateľ reklamáciu uznal a vystavil nám dobropis v hodnote cca 6 tis. €. Ako máme zaúčtovať dobropis od dodávateľa? Je potrebné znížiť obstarávaciu cenu linky, keď sme nefunkčné komponenty plne nahradili funkčnými z našich zásob?

Rezerva na záručné opravy a reklamácie

ID2176 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Účtovná jednotka vytvorila rezervu na reklamácie a záručné opravy, pričom vychádzala z obratu. Na tento účel má vytvorenú: - krátkodobú rezervu – reklamácie a záručné opravy týkajúce sa výrobkov, ktoré môžu byť reklamované už iba rok - dlhodobá rezerva – reklamácie a záručné opravy týkajúce sa výrobkov, ktoré môžu byť reklamované 2 a viac rokov v zmysle zmluvných podmienok. Chcem sa opýtať:

1. Ak v roku 2013, napr. 21. 5. 2013 bol reklamovaný výrobok, na ktorý bola v roku 2012 tvorená dlhodobá rezerva, má sa na túto reklamáciu použiť táto dlhodobá rezerva (rezerva sa až k 31. 12. 2013 preklasifikuje na krátkodobú) alebo čerpať krátkodobú rezervu?

2. Tvorbu rezervy účtujeme nasledovne 548/323, 459 – môžeme túto rezervu použiť aj vtedy, ak zákazníkovi poskytneme zľavu z omeškania (zľavu z omeškania poskytujeme až keď si ju zákazník vyžiada, t. j. považujeme to za istú formu reklamácie). Je tento postup akceptovateľný?